18 augustus 2016

Topsector Agri&Food: Nieuw BOS geeft snel zekerheid over ziekten en plagen in akker- en tuinbouw

Onderdeel MIT-regeling: Topsector Agri&Food
Uitvoerders: EximiusLab, Delphy en ZLTO

Nieuw BOS geeft snel zekerheid over ziekten en plagen in akker- en tuinbouw

Boeren in de akker- en tuinbouw maken het liefst zo min mogelijk gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Om de noodzaak van een bespuiting vast te stellen, gebruiken zij Beslissing Ondersteunend Systemen (BOS). EximiusLab, Delphy en ZLTO werken aan een BOS dat razendsnel en met 100 procent zekerheid uitsluitsel geeft over  schimmelziektes bij een aantal akker- en tuinbouwgewassen.

“Voor diverse ziekten en plagen die preventief kunnen worden bestreden is al een BOS beschikbaar. Maar voor ziekten en plagen die curatief worden bestreden nadat een infectie is vastgesteld, is deze er nog niet. Op dit moment worden symptomen in het veld, zoals bladvlekken op bladeren, nog makkelijk aangezien voor een bladschimmelaantasting terwijl dit in werkelijkheid lang niet altijd zo is”, zegt Niek Kunst van EximiusLab.

DNA-informatie

“Doel van dit MIT-project is om een BOS te lanceren, waarmee boeren en tuinders snel en met zekerheid moeilijk identificeerbare ziekten in het veld kunnen vaststellen. Met behulp van moderne technologie, waarbij gebruik wordt gemaakt van DNA-informatie van de ziekteverwekkers, kan straks met 100 procent zekerheid worden bepaald of er sprake is van een schimmel of ziekte. Tevens kan dan direct worden bepaald of het gebruik van bestrijdingsmiddelen wel of niet noodzakelijk is.”

Een BOS bestaat uit een veldanalyse protocol, monsterbehandeling protocol, sneltest en behandeladvies. Met het nieuwe BOS wordt in de toekomst binnen dertig minuten een diagnose gesteld over een aantal ziekten en schimmels, die op het oog niet met zekerheid zijn vast te stellen. Kunst: ” Op dit moment worden monsters nog opgestuurd naar een laboratorium voor onderzoek. Vaak duurt het meerdere dagen voordat de uitslag van deze testen bekend is. Adviseurs kunnen straks direct een passend advies geven aan de boeren en tuinders.

Technologische vernieuwing

Het gebruik van een DNA-test in de akker- en tuinbouw betekent volgens Kunst een technologische vernieuwing. “Er is in de afgelopen jaren op DNA-test gebied veel gebeurt met humaan DNA, maar de ontwikkeling van een snelle pathogeen DNA-test bij planten voor gebruik in het veld is nieuw.” Daarmee past het project prima in de ambities en doelen van de topsector Agri&Food. Bovendien wordt onnodig gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen voorkomen. Nederland vervult binnen Europa een koppositie op het gebied van geïntegreerde gewasbescherming. Wij verwachten dat er veel belangstelling is voor deze nieuwe technologie. Daarmee draagt deze ontwikkeling tevens bij aan de versterking van de Nederlandse positie in de internationale akker- en tuinbouw.”

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.