14 maart 2023

Tomaat fossielvrij met LED: Hommelactiviteit onder Full-LED

In het teeltseizoen 2022-2023 wordt doorgepakt op de resultaten uit het vorige teeltonderzoek ‘Tomaat fossielvrij met LED’. Een van de doelstellingen dit jaar is om een zo efficiënt mogelijke belichtingsstrategie te gebruiken, voor zowel de portemonnee als het gewas. Niet alleen door de intensiteit te dimmen op elektraprijs en instraling, maar ook door het aanpassen van belichtingstijden en meer te belichten in de goedkopere uren.

In tegenstelling tot voorgaande onderzoeken is in de winter namelijk een belichtingsperiode aangehouden van 22:00 tot 16:00, een vroegere start (nu de dagen weer langer worden is de strategie aangepast naar 18 uur voor zon-onder). Daarmee wordt in de relatief goedkopere nachturen meer belicht, ten koste van de uren aan het eind van de middag die doorgaans duurder zijn. Het gevolg hiervan is dat de meeste bestuiving in de belichte nacht moet plaatsvinden. Op het moment dat de zon namelijk begint te schijnen, beginnen de bloemen al te sluiten. De periode waarin de hommels onder zonlicht kunnen bestuiven – en waarbij de bloemen open staan – is met deze strategie van belichten dus kort.

Lees hier het hele artikel, dat Stijn Jochems schreef voor Kas als Energiebron. 

Bronvermelding: Kas als Energiebron

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.