12 februari 2020

Toenemende belangstelling omschakeling Biologische Akkerbouw ZW Nederland

Delphy merkt een toenemende belangstelling bij Zuid Westelijke akkerbouwers voor omschakeling naar biologische akkerbouw. Tijdens een laatst gehouden inventarisatie is de belangstelling om de omschakeling naar biologische landbouw te bespreken, verdubbeld ten opzichte van vorig jaar.
Deze toenemende belangstelling is met name ingegeven door de marktkansen die biologische akkerbouw biedt. Daarnaast is de steeds strenger wordende regelgeving rondom gewasbescherming en bemesting in de gangbare akkerbouw mede oorzaak van deze toenemende belangstelling.

Delphy investeert op diverse manieren in de kennisontwikkeling en kennisimplementatie van de biologische akkerbouw. Delphy is in 2019 gestart met een studieclub voor omschakelaars. Daarnaast gaan we het komende seizoen van start met een zogenoemd BioCafé: tijdens het groeiseizoen op 2-wekelijkse basis uitwisselen van actualiteiten in de teelt.

Geïnteresseerden in de Biologische Akkerbouw kunnen contact opnemen met Anthon Bom, sr adviseur Biologische akkerbouw Delphy: 06 13 51 38 13 of via a.bom@delphy.nl.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.