4 september 2019

Tip van de maand september-oktober 2019: Reinigen druppelsysteem

Reinigen druppelsysteem na de teelt op aardbeienbedrijven

 

Algemeen

 • Reinig het systeem direct na de teelt, voorkom het opdrogen van vuil
 • Voor organische vervuiling (algen en verslijmingen) wordt als reinigingsmiddel chloorbleekloog gebruikt. Voor anorganische vervuiling (neerslagen van kunstmestzouten) is salpeterzuur nodig. Als er zowel met loog als zuur gereinigd wordt, let er dan op dat beide middelen niet met elkaar in contact kunnen komen. Dat kan namelijk leiden tot explosies! Tussentijds alles goed doorspoelen is daarom nodig om dit te voorkomen.
 • Bij het voorkomen van algen en/of verslijmingen is het sterk aan te raden ook de voorraadsilo van het uitgangswater alsmede de mestbakken etc. mee te reinigen met chloorbleekloog om algen of bacteriën te doden bij de mogelijke bron. Gebruik zonodig borstel of bezem en maak gebruik van een (volgelaats)masker tegen de chloordampen.
 • Voor een goed reinigingsresultaat is het van groot belang dat reinigingsmiddelen (zuur of loog) gedurende 24 uur in het druppelsysteem aanwezig zijn. Op aardbeienbedrijven is het niet mogelijk om het druppelsysteem gedurende 24 uur vol te zetten als de druppelaars uit het substraat verwijderd zijn en naar beneden afhangen. De slangen lopen dan tussentijds leeg. Het is daarom het handigst om het systeem direct aan het einde van de teelt te reinigen, met de druppelaars nog gewoon op het substraat. Let wel, als het de bedoeling is om het substraat opnieuw te gebruiken, dan is deze werkwijze niet mogelijk. Er blijven immers reinigingsmiddelen achter in het substraat die in de volgende teelt schade kunnen veroorzaken. Een mogelijkheid is dan om de druppelaars tussen het substraat en het ophangsysteem te steken, hoger dan de druppelslangen.
 • Vóór het volzetten van het druppelsysteem is het belangrijk om eerst de unit, hoofd- en semileidingen alsmede de druppelslangen te spuien. Voor het doorspoelen van de druppelslangen is het nodig de om de einddoppen te verwijderen. Het doorspoelen is nodig om het grofste vuil eerst kwijt te raken. Zet vervolgens het systeem gedurende 24 uur vol met reinigingsmiddel (zuur of loog). Na die 24 uur is het nodig om het hele systeem eerst weer af te spuien om het losgekomen vuil kwijt te raken, voordat nagedruppeld wordt met schoon water. Het losgekomen vuil kan anders de druppelaars alsnog verstoppen.
 • Controleer of het systeem goed is volgezet door meting van de pH bij de laatste druppelaar. Bij het volzetten is het handig om de inhoud van het systeem te kennen (zie tabel voor berekening). Om overal in het systeem de juiste concentratie te brengen is het nodig om ongeveer 2 keer de inhoud van het systeem te doseren. Globaal is de inhoud van het druppelsysteem op aardbeienbedrijven (6 rijen/6.40 m) ca. 4 m3/hectare. Twee keer de inhoud komt ongeveer overeen met drie tot vier druppelbeurten van 100 CC/druppelaar.
 • Na reinigen en wederom afspuien is het belangrijk om geruime tijd na te druppelen met schoon water. Wees er zeker van dat het reinigingsmiddel uit het systeem verdwenen is.

 

Doorsnede buis/slang inhoud (liter/meter)
75 mm buis bevat per meter lengte  4,4 liter
50 mm buis bevat per meter lengte  2,0 liter
25 mm buis bevat per meter lengte  0,5 liter globaal 4 m3/hectare
20 mm buis bevat per meter lengte  0,3 liter
16 mm buis bevat per meter lengte  0,2 liter

 

Substraatbakken ontsmetten

In geval van aantasting van het gewas met roodwortelrot of Verticillium is het verstandig containers waarin besmette planten hebben gestaan te ontsmetten met formaline. Dat geldt ook voor ondiepe goten die in contact zijn geweest met besmet substraat (bijvoorbeeld lage Preforma-goot). Gebruik volgelaatsmasker + grijs B-filter (dampwerking!).
Ontsmet ook de stekers van de druppelaars door ze eerst een nacht in een 3 %-oplossing van salpeterzuur te leggen en vervolgens gedurende minimaal 1 uur in een 10 %-oplossing van handelsformaline (40%). Dat is 1 liter formaline in 10 liter water.

Dosering chloorbleekloog

 • Tegen organische vervuiling (algen en verslijmingen)
 • Dosering minimaal 200-250 gram werkzame chloor per 100 liter water. Dat komt overeen met:
  2,5 liter van 10 % sterke chloor (= 250 gram)
  1,5 liter van 15 % sterke chloor (= 225 gram)
  3,0 liter van 7 % sterke chloor (= 210 gram)
  De praktijk gebruikt vaak 3 liter van 15 % sterk (= 450 gram). Dit geeft een EC van meer dan 10 mS/sec. (niet te meten). De pH ligt rond 9 à 9,5 -> controleren.
 • Wijze van doseren:
  • Doseren via de mengbak (pH 9 – 9,5). Advies van sommige leveranciers is om EC- en pH- elektroden met een handkraantje af te sluiten om eventuele schade aan de meetelektroden te voorkomen. Dus niet doseren via de EC- of pH-regeling.
  • Doseren uit het zuur/loog-vat kan ook. Zuur/loog-klep zodanig openen dat juiste dosering in
   de mengbak wordt gemeten (eerst proefdraaien met schoon water; bepaal de nodige tijd voor
   legen van een vat en het aantal liters dat gepasseerd is bijvoorbeeld met literteller. Unit na
   elke loogdosering kort naspoelen. EC- en pH-elektrode met handkraantje afsluiten.
  • Doseren via directe injectie-unit kan niet.
   In dit geval uit een apart bak met een apart perspompje achter (na) het
   meststofdoseersysteem. Installatie naspoelen!
  • Doseren via apart perspompje kan ook (vergelijk toediening bestrijdingsmiddelen). Gebeurt
   in hoofdleiding, voor het zandfilter (ook zandfilter reinigen).

Dosering salpeterzuur

 • Alleen tegen anorganische vervuiling (neerslagen van kunstmestzouten).
 • Doseren met 3 %-oplossing van salpeterzuur (37%). Dat is 3 liter salpeterzuur (37%) in 100 liter water.
 • Wijze van doseren:
  • Doseren via de mengbak -> pH van oplossing meten (via pH-regeling is echter moeilijk te doseren).
   3 %-oplossing geeft een pH van 1,5 (NB 2-3 %-oplossing geeft een EC van 7-9 mS/sec)
   7 %-oplossing geeft een pH van 1,0
   1 %-oplossing geeft een pH van 2,0
   Advies van sommige leveranciers is om EC- en pH-elektroden met een handkraantje af te sluiten om eventuele schade aan de meetelektroden te voorkomen. Dus niet doseren via de EC- of pH-regeling.
  • Doseren uit het zuur/loog-vat kan ook. Zuur/loog-klep zodanig openen dat juiste dosering in
   de mengbak wordt gemeten (eerst proefdraaien met schoon water; bepaal de nodige tijd voor
   legen van een vat en het aantal liters dat gepasseerd is). EC- en pH-elektrode met
   handkraantje afsluiten. Als uit het zuurvat te weinig zuur kann worden toegediend, kan er
   tevens zuur uit de A- en/of B-bak worden meegezogen. Unit na elke zuurdosering kort
   naspoelen.
  • Doseren via directe injectie-unit: bij Priva kan zuur via het doseersysteem van vloeibare
   meststoffen direct worden geïnjecteerd. Dit gebeurt met een apart voedingsrecept. Installatie naspoelen.
  • Doseren via apart perspompje kan ook (vergelijk toediening van bestrijdingsmiddelen).
   Gebeurt in de hoofdleiding, voor het zandfilter (ook zandfilter reinigen).
Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.