31 augustus 2018

Tip van de maand: september-oktober 2018: Phytophthora cactorum

Phytophthora cactorum

Phytophthora cactorum is een Phytophthora-soort die genetisch erg variabel is, dat wil zeggen de genetische verschillen zijn groot, met name in de vele Phytophthora-isolaten die tot vruchtrot leiden. De Phytophthora-isolaten die het rhizoom aantasten zijn weinig genetisch variabel (Eikemo, 2002) en kunnen alle ook tot vruchtrot leiden. Er zijn duidelijke rasverschillen in vatbaarheid voor Phytophthora cactorum. Aardbeiplanten zijn vatbaarder in het voorjaar en najaar, dan in de zomer of in de winter (Eikemo, 2002).
Phytophthora cactorum komt over de hele wereld in de gematigde zone voor en kan wel 160 plantensoorten aantasten. Natte gronden bevorderen de infectie. De schimmel kan tot 25 cm diep in de bodem aanwezig zijn en op dood organisch materiaal overleven. Sporangia en chlamydosporen zijn erg gevoelig voor slechte omstandigheden en verdwijnen nagenoeg in de eerste winter uit de grond. Oösporen worden alleen in plantenweefsel gevormd. Deze overleven langer (tot twee jaar) en hebben juist een vorstperiode nodig om te kunnen kiemen. Mycelium overleeft niet eens luchtdroge grond. In plantenresten kunnen alle overlevingsvormen van Phytophthora lang aanwezig blijven.
Zoösporen komen uit sporangia vrij bij wat lagere temperaturen (vanaf 10 oC), die evenwel kunnen oplopen tot 30 oC. Zij blijven beweeglijk 15 minuten tot 3 uur lang beweeglijk en kunnen tot 32 dagen levensvatbaar blijven. Zij verspreiden zich slechts over zeer kleine afstanden in de bodem. Zij zijn gevoelig voor ureum.
Bij 15 oC kiemen sporangia door het vormen van zoösporen; bij 25 oC door het vormen van kiemhyfen en soms door het vormen van een tweede sporangium. Voor het kiemen van oösporen is ook licht nodig. Kieming treedt daarom alleen aan de oppervlakte op.
Bij 26 oC groeit het mycelium optimaal. De optimale temperatuur voor het kiemen van oösporen ligt bij 18 oC. CaCl2 versnelt de afrijping van oösporen, maar gaat even later de kieming tegen. De minimum temperatuur voor myceliumgroei is 2 oC en het maximum is 31 oC.
Sporangia worden in de bodem gevormd tussen 10 en 29 oC. Bij lagere O2-spanningen in de grond worden geen sporangia gevormd.
Geïnfecteerde aardbeiplanten verspreiden de schimmel sneller op ontsmette grond dan op niet ontsmette grond.
Ook dit najaar kan Phytopthora weer toeslaan op de wachtbedden, Aplus velden, de normale teelt en in de trayvelden. De grond is warm en meestal aardig op niveau qua stikstof.
Samen met de gegeven hoeveelheid water is dit een ideale basis voor deze ziekte.
Zorg dus dat de bestrijdingen goed op orde zijn. Overleg bij twijfel met uw begeleider.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.