2 mei 2019

Tip van de maand: mei-juni 2019: Plantdata

Uiterste plantdata voor teeltwijzes in de vollegrond

Het is inmiddels al weer volop plantseizoen. Dit betekent dat het belangrijk is om te weten wat de uiterste plantdata van de verlate teelten met gekoelde wachtbedplanten is.
Globaal kunnen daarbij de volgende streefdata’s voor de diverse teeltwijzes worden gehanteerd:

Grondteelten zonder verwarming.

Teelt Teeltwijze Uiterste plantdatum
Normale verlate teelt Zonder afdekking 1-5 juli
Kleine tunnel Vanaf 1 september overtunnelen 10-20 juli
Wandeltunnel Vanaf 1 september overtunnelen 10-20 juli
Hoge tunnel of koude kas Uitplanten in de tunnel of kas 25-31 juli

 

Uiterste plantdata voor teeltwijzes op substraat op stellingen.

Van de teeltwijzes op stellingen is bekend dat in vergelijking met de grondteelten er, zeker bij de teeltwijzes die onder onverwarmde omstandigheden moeten opgroeien, er minimaal een week eerder moet worden uitgeplant. Dus voor de stellingteelten zonder verwarming komen we zo tot de volgende uiterste plantdata:

Stellingteelten zonder verwarming.

Teelt Teeltwijze Uiterste plantdatum
Buitenteelt op stelling Afdekking met tunneltje 1 – 5 juli
Wandeltunnel In de tunnel planten 10-15 juli
Hoge tunnel of koude kas Uitplanten in de tunnel of kas 20-23 juli

 

De laatste jaren lijkt het wel of de plantdatums opschuiven naar later omdat het weer steeds meezit. Echter het risico van een (gedeeltelijke) misoogst neemt dan behoorlijk toe.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.