3 maart 2021

Tip van de maand: maart-april 2021: Stekkenteelt op substraat

Stekkenteelt op substraat met de start buiten

Aanvankelijk is de substraatteelt van stek 12-15 jaar geleden ook gestart met telen van hangend stek.
De grootste nadelen waarom men destijds van deze manier van stek telen is afgestapt zijn:

 • Moeilijk stekken, steeltje van de moederplant staat wat omhoog.
 • Zwak stek, met vaak veel chlorose. Leidde soms tot verbranding op het trayveld.
 • Veel trayplanten met voorbloei, al bloem op het trayveld voor het inpakken.

Dit waren redenen om voor de toekomst af te zien van verdere ontwikkeling van stekvermeerdering onder glas.

Echter nieuwe inzichten in de teeltmethode en het zoeken naar meer rendement voor de periode in de zomer onder glas, hebben deze methode weer van stal gehaald. Een extra reden om nu naar deze manier van vermeerderen te kijken, is de toenemende druk van Xanthomonas op de zomervermeerderingsvelden buiten na een periode van veel neerslag. Daarnaast blijkt de druk van Phytophtora nauwelijks aanwezig, evenals Colletotrichum. Verticillium kan nog wel een rol blijven spelen als besmet moedermateriaal gebruikt wordt. Daarnaast is de teeltmethode ten aanzien van de opkweek sterk verbeterd, gedurende de periode van uitloper groei wordt de EC duidelijk veel sterker verhoogd, en het moederblad al tijdig opzij gebonden om voldoende lichtval op het jonge materiaal te waarborgen.

Stekproductie moederplant los van de grond, in de kas na de doorteelt

Inrichting stekveld

 • Moederplant start op het trayveld en wordt begin juni verplaatst (na de doorteelt productie of een andere vroege teelt) in de kas.
 • Planten op substraatdrager (pot of bak) planten. Zorg voor een goede plantverdeling, niet meer dan 4 moederplanten per pot en niet meer dan maximaal 10 moederplanten per m2 uiteindelijk voor opkweek in de kas.
 • Geen druppelbevloeiing nodig, beregenen en bijmesten met de normale beregening of veldspuit.

Substraat keuze en bemesting

 • Keuze substraat – veen of kokos, Let wel met kokos dat bij de start buiten minder mogelijkheden zijn om het substraat te spoelen en op balans te brengen van elementen.
 • Toevoeging van Osmocote heeft aangetoond dat de doorgroei in de eerste fase van opkweek sterker en regelmatiger is. Als geen druppelleiding wordt aangelegd is dit bijna noodzakelijk om een gelijkmatige opkweek te krijgen. Denk aan 1,5 – 2kg/m3 toevoeging vooraf, of gebruik maken van een Osmocote 3 – 4 maanden pil (7,5 gram)/ 5 liter substraat. Deze in de pot/bak drukken, per 4 planten 1 pil. Osmocote los erop strooien is niet aan te bevelen, omdat voor de continu werking van Osmocote constant vocht nodig is.

Plantmateriaal – planttijdstip

 • Uitgangsmateriaal: SE- of EE-moederplanten met een diameter van 10 – 14 mm., bij voorkeur Behandeld met de CATT-methode (Controlled Atmosfeer Temperature Treated) Om aardbeimijt, spint en insecten te elimineren. NAK-tuinbouw gekeurd plantmateriaal.
 • Aanvankelijk bij de weggroei de planten dicht bij elkaar op het trayveld, als deze gaan doorgroeien dan ruimer zetten om teveel strekking te voorkomen.
 • Planttijdstip eind maart tot begin april -> eerste weken afdekken met geperforeerde folie of vliesdoek, deze laatste geeft met name bij wind minder beschadiging.
  Bij vorst < – 6 oC bij opkweek uit 2 lagen).
 • Maak grond goed vochtig voorafgaand aan een vorstperiode.

Teeltmaatregelen buiten

 • Zorgen voor een goede watervoorziening, als niet met druppelslang gewerkt wordt dan is het aan te bevelen de potten regelmatig te wegen of gieten noodzakelijk is.
 • Vooral bij de start even flink aanregenen, als de beworteling op gang komt dan de watergift wat terugnemen. Let op bij vorst dat de pot dan bovenop niet te droog is. Potten wegen en sturen op een gewicht van: Verzadigd met water -/- 10-15% = streefgewicht voor gieten. Dit kan blijven tot binnenkomst, bij stekproductie weer op drain% sturen.
 • Bijmesten indien de kleur van de plant dat aangeeft, vooral als een langere periode met veel neerslag of koude over de planten komt. Bijmesten door strooien – Beregenen (matige verdeling) of met veldspuit (dan naregenen i.v.m. verbranding).
 • Zodra de eerste bloemtakken verschijnen deze verwijderen. Dit herhalen als er nog een tweede of derde bloemtak erna komt.

Ziektebestrijding

 • Behandelen van moederplanten met de CATT-methode voor het planten tegen insecten, aardbeimijt en spint.
 • Phytophtora behandeling vlak voor of direct na planten en periodiek om de 5 – 6 weken herhalen, mede afhankelijk van temperatuur.
 • Meeldauw periodiek preventief spuiten buiten met Nimrod. Vanaf het moment dat de planten in de kas komen afwisselen met de toegelaten middelen. . Daarnaast bij binnenkomst intensief gebruik maken van de zwavelpotten.
 • Overige ziekten/plagen bij waarneming bestrijden.
Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.