1 mei 2018

Tip v.d. maand: mei-juni 2018: Cylindrocarpon in aardbei

De schimmel Cylindrocarpon veroorzaakt zwart wortelrot aan de wortels van de aardbeiplant. Echter zwart wortelrot kan door meerdere oorzaken en schimmels ontstaan. Zo is een aantasting door aaltjes, vooral Pratylenchus penetrans vaak een invalspoort voor schimmels. Zo kan Phytium in lichte zandgronden meespelen en Rhizoctonia regelmatig op klei-achtige gronden. De veroorzaker Cylindrocarpon destructans wordt vaak als belangrijkste aantaster gezien. In Nederland wordt bij onderzoek aan wortels van aardbeiplanten vrijwel altijd deze schimmel aangetoond. Echter lang niet altijd zal die problemen veroorzaken. De Cylindrocarpon wordt gezien als een zwakteschimmel. Dus bij een aantasting van aaltjes of verzwakking door groeiomstandigheden kan deze zwakteschimmel toeslaan. In het laatste decennium is vooral aantasting zichtbaar geweest in teelten die overwinterden; normaalteelten en augustusplanting voor de tunnelteelt. De aantasting toont zich veelal in het voorjaar bij verstoorde groei of sterke terugval van de groeiomstandigheden. (bv plots koud weer na een vroege start). Echter ook kan aantasting ontstaan in een gekoelde teelt.
Qua bestrijding/voorkoming moet vooral gekeken worden naar de teeltomstandigheden. Daarnaast is aandacht voor de aanwezigheid van aaltjes belangrijk. Een chemische grondontsmetting verlaagt het niveau van de schimmel Cylindrocarpon in de grond.
De aantasting van Cylindrocarpon lijkt op een aantasting van Verticillium. De stengels zijn echter roder. Bij doorsnijden van het rhizoom is geen verkleuring zichtbaar. Aan de wortels ontbreken de jonge haarwortels en de oudere wortels kleuren zwart.

 

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.