2 mei 2016

Tip van de maand mei-juni 2016: Meikevers

Bestrijding van meikever engerlingen

De meikever, wetenschappelijke naam Melolontha melolontha vliegt vanaf de laatste week van april tot medio juni. In die periode wordt er gepaard en eitjes gelegd. Voor de eerste ei afzet wordt meestal de uitvlieggat gebruikt als invlieggat. De tweede ei afzet gebeurt elders. Daarom ontstaat er een verspreiding. De engerlingen van deze kever hebben een cyclus van minstens 3 – 4 jaar. Ze zijn tamelijk polyfaag (alleseter). Behalve aan buxus, kunnen ze aan wortels van allerlei planten en grassen eten. Ook in moestuinen kunnen ze voor behoorlijke schade zorgen aan sla en aardappels.

Planten waarvan het wortelstelsel is aangevreten door engerlingen worden vatbaar voor allerlei ziektes en plagen.
Een plant kan hierdoor verzwakken en uiteindelijk sterven.

De engerlingen die NU de wortels aanvreten gaan in oktober in winterrust en zullen pas begin mei naar boven komen om aan de wortels te eten. Een deel die in larve stadium 3 is zal in juli verpoppen. De kever komt eind augustus – begin september uit en blijft als volwassen kever tot eind april in de grond.

Het advies is nu direct te beginnen met de bestrijding van de larven met insectparasitaire nematoden (aaltjes).
De aaltjes die o.a. mogelijk zijn, zijn de Heterorhabditis bacteriophora en de Steinernema feltiae . Beiden zijn sinds enkele jaren opgenomen in de nieuwe Flora- en faunawet en gelden als beschermde bodembewoners.
De aaltjes moeten worden aangebracht op het gras en rondom de aangetaste bomen en struiken of aangegoten rondom de planten..

Vervolgens zal begin september de behandeling moeten worden herhaald om eventuele nieuwe engerlingen te bestrijden. Jonge engerlingen van de meikevers zijn vatbaar voor de nematoden. De grote engerlingen zijn moeizamer te bestrijden, maar herhaling van de toepassing toont een forse daling van de populatie aan.
Omdat de engerlingen van de meikever nogal verspreid ondergronds aanwezig zijn en sommige zelfs erg diep in de bodem blijven, zal de bestrijding wel consequent 2 jaar achter elkaar plaats moeten vinden om de keverpopulatie tot een beheersbaar aantal te brengen. We hoeven niet alles te doden, maar er is op dit moment geen sprake van voldoende prooi-opvolging in de bodem, zodat de plagen de boventoon voeren in de bodem.
We moeten zorgen dat de ecologisch evenwicht in de bodem teruggebracht wordt. Dat wil zeggen vraag- en aanbod van plagen en bestrijders in balans te krijgen, zodat de schade tot een minimum wordt beperkt.

Voor het bestrijden van de kevers zelf :
In de boomteelt worden eind april lampen opgehangen met daaronder een bak met water en zeep. De kevers komen op het licht af, vallen in het water en verdrinken. Zonder zeep blijft de structuur van het water intact en de kevers lijden onnodig lang voordat ze verdrinken. Het vangen van volwassen kevers voorkomt veel nakomelingen met alle schade van dien. De lampen moeten blijven zolang er nog kevers aangetroffen worden in het water. Dit betekent de verdronken kevers eruit halen, zo nodig iedere dag.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.