13 juli 2018

Tip v.d. maand juli augustus 2018: Cyclus Drosophila suzukii

Waardplanten / soorten die worden aangetast
Alle kleinfruitsoorten (incl minikiwi), blauwe bes, aardbei, kers en druif zijn gevoelig, mede door de dunne schil. D. suzukii tast onbeschadigd, rijpend fruit aan. Zolang de vruchten groen zijn worden vrijwel geen eieren gelegd, en de enkele eieren die worden gelegd geven een slechte ontwikkeling van de larven (Lezing aardbei België). Eileg vindt plaats als het fruit van kleur verandert, dit valt samen met het zachter worden van de schil en hogere Brixwaarden (Burrack et al., 2013). Echter aardbei wordt ook aangetast (lagere Brixwaarde), er spelen dus meer factoren een rol (Lezing België aardbei). Er zijn verschillen in gevoeligheid van fruit binnen soorten en tussen variëteiten van dezelfde fruitsoort (Lee et al., 2011). De mogelijkheid om de schil te penetreren is vermoedelijk één van de oorzaken van de waardplantgevoeligheid, maar de aantrekkelijkheid van de fruitsoort berust waarschijnlijk ook op andere factoren zoals het gehalte aan oplosbare suikers (Burrack et al., 2013). Als geschikt fruit niet voorhanden is, zal D. suzukii beschadigd of rottend fruit aantasten (Lee et al., 2011). Fruit van een aantal andere plantensoorten kan ook worden aangetast. Volwassen D. suzukii verschenen ook uit de bloemen van de storaxboom Styrax japonicus (via Cabi: Mitsui et al., 2010), en in het vroege voorjaar in Zuid-Japan is ook reproductie waargenomen op bloemen van de Japanse roos (Camellia japonica) (via Cabi: Nishiharu, 1980). Dit onderzoeksgebied is niet goed beschreven daarom bevat de lijst met waardplanten en andere planten die worden aangetast zowel waarschijnlijke als waargenomen waardplanten (Cabi 2014).

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.