3 juli 2017

tip v.d. maand juli-augustus 2017: A+ planten opkweek

A+ planten opkweek

Filosofie:

 • Zoveel mogelijk planten met drie tot max. 4 bloemstengels.
  Zo min mogelijk overige sorteringen, in verband met:
  -Sorteerwerkzaamheden
  -Stuurbaarheid
  -Concurrentie van planten onderling
  -Financieel rendement
 • Zo vroeg mogelijk zo egaal mogelijk het veld bedekt moeten hebben, dus zoveel mogelijk planten van dezelfde leeftijd -> veel moederplanten en vroeg (liefst voor half maart) aanplanten. Eventueel afdekken met folie voor makkelijkere start en wat vervroeging.
 • Uitgangspunt is dat de eerste en hooguit de tweede plant van een uitloper een A+ kan worden. Goede verdeling van moederplanten is dus zeer belangrijk om dit te realiseren. Bij planten op rijen van 75 cm is de verdeling veel optimaler dan bij 150 cm!
 • Niet te zware moederplanten gebruiken. Deze zijn later en geven veel meer bloemen. Gebruik een frigoplant (< 12 mm) die goed beworteld is. Egaal is erg belangrijk!
 • Zo vroeg mogelijk bloemen verwijderen (beter een keer extra nalopen!
 • Uitgangspunt is maximaal 50 (A+) planten per m2.


Uitvoering:

 • Grond moet optimaal voorbereid zijn qua bemesting, ziekten en structuur.
 • Bemesting op niveau brengen afhankelijk van bemestingsmonster.
 • Bemesten voor het ploegen indien mogelijk bij niet te grote hoeveelheden.
 • Zorg dat de grond voor het ploegen al vlak ligt. (laatste keer dwars cultivatoren!)
 • Ploegen met vorenpakker en indien nodig ondergronders. (1 dag voor planten)
 • Niet beregenen voor en na het planten als het niet nodig is (Xanthomonas!)
 • Goede controle achter plantmachine op plantdiepte en afstand.

 

Bemesting

 • Regelmatig stikstofmonsters nemen (iedere 2 weken). N-getal tot half juli op 70-80 kg houden. Gebruik kalksalpeter of KAS of een organische mestkorrel.
 • Na half juli terug tot N-getal van 60-70 kg. (bladmonsters of nitracheck)
 • Op ongeveer 10 augustus (zeker niet later) 150-200 kg patentkali. Denk aan inregenen bij droog weer! Deze bemesting zorgt voor een vroegere omschakeling van vegetatief naar generatief.
 • Na start bloemaanleg (topbloemonderzoek) is bemesting afhankelijk van weersomstandigheden. Altijd werken met Kalksalpeter ivm betere stuurbaarheid.
 • Afdekken en sterker bemesten indien plantonderzoek en weersomstandigheden dit aangeven.
 • Op ongeveer 20 oktober stikstofgetal laten zakken en nog een keer patentkali geven.

 

Gewasverzorging

 • Grond voor uitleggen ongeveer 12-13 cm egaal losmaken en vlak leggen. Een beetje aandrukken en nog dezelfde dag uitlopers leggen.
 • Zo vroeg mogelijk uitlopers uitleggen en goed verdelen. Alles wat enigszins wortels heeft vastleggen.
 • Bij het leggen zorgen voor een zo optimaal mogelijke verdeling.
 • Regelmatig het aantal planten per m2 tellen (per netto m2 teeltoppervlak)
 • Bij 50 goed vastliggende planten per m2 maatregelen nemen. Overtollige uitlopers verwijderen. (als stek eruitsnijden, schijven e.d.). Daarna direct beregenen! (dit tijdstip ligt ongeveer tussen 25 juli en 5 augustus).
 • Moederplanten verwijderen met zo min mogelijk beschadiging van de overige planten.
 • Afhankelijk van de gewashoogte maaitijdstip bepalen. Het beste is maaien met een maaier met automatische diepteregeling.
 • Eventueel handmatig laatste uitlopers verwijderen.

 

Rooien/sorteren

 • Rooitijdstip wordt mede bepaald door het in rust gaan van de planten en het aantal bloemstengels in de plant.
 • Rooi zo min mogelijk zand mee, maar zorg voor zand op de band ivm beschadiging van de wortels. Pas daar de rijsnelheid op aan.
 • Sorteren op maat en beworteling (blad-wortelverhouding).
Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.