24 januari 2018

Tip v.d. maand januari-februari 2018: Mangaangebrek

Mangaangebrek

Mangaan verplaatst zich in de plant vrij slecht. Toch wordt er al in een vroeg stadium veel mangaan aangetroffen in kiemplantjes en jonge bladeren. Het gehalte aan mangaan neemt bij het ouder worden van de plant verder toe. Wortels en stengels bevatten minder mangaan.
Bij mangaangebrek vindt er een verstoring plaats van de nitraatreductie en een vernietiging van de bladgroenkorrels vooral in jonge bladeren. Het gevolg is chlorose (verbleken) tussen de nerven. Mangaangebrek treedt soms plotseling op, maar kan even snel weer verdwijnen. Dit is vaak een gevolg van te natte en te koude grond, waardoor er geen voor de plant opneembaar mangaan aanwezig is. Dit ondanks dat het totale gehalte aan mangaan in de grond ruimschoots voldoende is om in de behoefte te voorzien. Wordt de grond droger en warmer door verbeterde weersomstandigheden, dan zal het mangaan weer beschikbaar zijn en verdwijnt het gebrek.
Ook de pH van de grond speelt een grote rol. Naarmate de pH hoger is, is de hoeveelheid voor de plant opneembaar mangaan kleiner.
Mangaangebrek komt tot uiting als een fijn (boon) of grover (koolgewassen) patroon van tussennerf-chlorose in jonge en oude bladeren. Bij kroten een chlorotische marmering van groene vlekken op de bladeren met ingezonken necrotische plekjes. Kwade harten in erwten. Groei van de plant en bladgrootte meestal normaal. Soms is het onderscheid met Fe-gebrek moeilijk te zien of spelen beide ziektesymptomen door elkaar heen (kalkchlorose). Het patroon van geel en groen bladmoes is bij Fe-gebrek scherper.

Optreden : op kalkrijke zavel- en kleigronden met een hoge pH, op overkalkte zand- en veengronden en door zware stalmestgiften op fosfaatrijke gronden. Ook op natte koude gronden kan men eerder problemen verwachten

Bestrijding : enige malen spuiten met een 1,5 % mangaansulfaat-oplossing, 1000 l per ha.
Bij aardbei uit mangaan gebrek zich in de jonge bladeren als een chlorose. Het is een niet mobiel element waardoor de jonge bladeren tekort kunnen krijgen. Dit vergt in ieder geval dan aanpassing in het bemestingsschema.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.