14 november 2023

Themabijeenkomst “Gezonde Bodem” Noordelijke Kleischil 7 december 2023

Uitnodiging

Donderdag 7 december 2023 organiseert het project ‘Pilot Kringloop Noordelijke Kleischil’ samen met Eurofins Agro een interessante bijeenkomst in Munnekezijl rondom het thema ‘Gezonde bodem’.

Het Kringloopproject is één van de 22 pilotprojecten Nieuw GLB, gefinancierd vanuit LNV en de EU. Het project bestaat uit een samenwerkingsverband van Delphy, DLV Advies en vijf akkerbouwers en melkveehouders uit het Groninger deel van de Noordelijke Kleischil.

In deze bijeenkomst gaan we met elkaar in discussie over de stelling: “De overheid moet niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Stel als overheid duidelijke doelen, controleer of die bereikt worden, maar  geef de ondernemer de ruimte hoe gestelde doelen te bereiken. Reken ondernemers vervolgens af op gemeten bodemgezondheid en waterkwaliteit”.

Programma

Inloop met koffie vanaf 10:30 uur en aanvang van het programma is om 11:00 uur. De bijeenkomst is inclusief lunch en een drankje na afloop.

  • Arjen Grent, LNV – Wat wordt het overheidsbeleid ten aanzien van bodem?
  • Karst Brolsma, Eurofins – Hoe kunnen we voldoende goed en gezond voedsel blijven produceren?
  • Arjan Reijneveld, Eurofins – Hoe beperken we de broeikasgas emissie en bevorderen we de koolfstofvastlegging?
  • Sophie Deelen, Eurofins – Hoe versterken we de biodiversiteit en bodemgezondheid?
  • Everhard van Essen, Aequator – Hoe verbeteren we de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater?

Locatie

SPNA Kollumerwaard, Hooge Zuidwal 1, 9853 TJ Munnekezijl

Aanmelden

Graag ontvangen we vooraf uw aanmelding via het online formulier

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.