19 april 2020

“Telers kunnen met een eenvoudige dataset een veel groter teeltoppervlak aansturen.”

Hoe dit te realiseren is, vertelt Klaas van Egmond, teeltengineer bij Delphy Digital  in de digitale “onder glas”. Lees het hele artikel in de digitale “onderglas” op blz 14 en 15.

Dit project ontvangt financiële steun van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.
Binnen de Topsector werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid samen aan innovaties op het gebied van duurzame productie van gezond en veilig voedsel en de ontwikkeling van een gezonde, groene leefomgeving.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.