27 december 2018

Tailor-made-training zilte teelt Kafrelsheikh University, Egypte

In Egypte is maar beperkte toegang tot zoet water die de huidige behoefte verre van dekt. De voornaamste bronnen van zoet water, de Nijl en grondwatervoorraden in de Nijl delta, worden al over-geëxploiteerd en met een geschatte toename van de bevolking van ca. 80 tot 200 miljoen in 2050 is het huidige watergebruik onhoudbaar. Daarbij zijn er grote zorgen over de afname van Nijlwater (schattingen tot 40%) vanwege ingebruikname van de GERD-dam in Ethiopië. Landbouw, de grootgebruiker van zoetwater (86% van het zoet water wordt door de landbouw gebruikt, zal hierdoor als eerste worden geraakt en daarmee de socio-economische ontwikkeling en politieke stabiliteit. De gevolgen van toenemende droogteperiodes en lagere oogstopbrengsten blijven een reëel risico.

Het is duidelijk dat watervoorziening en grotere voedselzekerheid één van de belangrijkste politieke thema’s is in Egypte. Het ambitieuze New Land Development Program is één van de antwoorden hierop met een ambitie om het areaal landbouwgrond met 20% te laten toenemen. Dit geeft aanleiding om innovatieve oplossingen te zoeken en te implementeren, zoals zilte landbouw met brak grondwater waarvoor in Nederland unieke kennis aanwezig is.

In dit kader heeft Delphy, in samenwerking met Nectaerra en Salt Farm Texel, van Nuffic de mogelijkheid gekregen om in 2019 een training te geven aan de Kafrelsheikh University op het gebied van Zilte teelt en zo de eerste stap te zetten om Egypte voor te bereiden op deze potentieel onzekere toekomst.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.