17 mei 2016

Spuitlicentiebijeenkomst categorie Techniek

Spuitlientiebijeenkomst:  optimaliseren spuittechnieken en emissiebeperkingen in de fruitteelt

Emissiebeperkingen en de daarbij horende spuittechniek spelen een grote rol in de fruitteelt. Veel nieuwe toelatingen stellen speciale eisen aan de spuittechniek. Gedurende de bijeenkomst op 26 mei a.s. zullen spuittechnieken, actualiteiten in de boomgaard en stand van zaken middelenpakket in combinatie met metingen oppervlaktewater toegelicht worden. Daarnaast is er aandacht voor zuiveringstechnieken. Dit alles in het kader van veiligheid en techniek.

Datum: donderdag 26 mei 2016
Tijd: 19.00 – 22.00 uur
Locatie: Fruitteeltbedrijf Thomaes
Oostlangeweg 17
4513 KB  Hoofdplaat

Klik op onderstaande link voor meer informatie en inschrijfformulier.

Uitnodiging voor 26-5-16 Schoon water fruitteelt

Deze spuitlicentiebijeenkomst wordt georganiseerd door Delphy in samenwerking met Schoon Water Zeeland en NFO.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.