31 juli 2017

Speciaal voor telers in Limburg: Project ‘Duurzame teelt, gezonde producten’

Rozenkwekers, vaste plantenkwekers, boomkwekers, groente– en aardappeltelers en fruittelers aan de slag met een gezonde bodem en weerbare planten.

Wat levert deelname aan dit project op?

 • Kennis van uw eigen grond
 • Concrete handvatten ter verbetering van uw percelen en jaarlijks 4 uur coaching bodemverbetering op uw eigen bedrijf
 • Oplossingsrichtingen voor knelpunten zoals aaltjes, bodemmoeheid, grondgebonden schimmels en structuurproblemen
 • Inzicht hoe uw grond gezond te houden op de lange termijn
 • Uitwisseling van ervaringen met collega ondernemers. Ook tussen bijeenkomsten door kunt u elkaar en begeleiders vragen stellen in de whatsapp-groep.
 • Vliegtuigvlucht over uw eigen perceel
 • Bij aanvang project kunt u een bodemmonster laten nemen

Voor wie?

 • Groentelers, telers van aardappelen en asperges
 • Fruittelers
 • Vaste planten kwekers en rozentelers
 • Boomkwekers Uit de provincie Limburg

Informatie

U kunt voor meer informatie een deelname terecht bij

Marianne Joosten, m.joosten@delphy.nl, 0411 652 525
Hans Smeets, h.smeets@delphy.nl, 06 5133 5936

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.