25 juni 2021

Software stuurt irrigatie

Delphy start succesvolle proef irrigeren op basis van data

Delphy Akkerbouw heeft op twee bedrijven proeven aangelegd waarbij het irrigatiemoment en -hoeveelheid worden bepaald door op data gebaseerde softwaremodellen.

Delphy Digital heeft een eigen model ontwikkeld waarmee de irrigatie voor akkerbouwgewassen kan worden gestuurd; QMS Water. Het model is gebaseerd op o.a. data vanuit sensoren, gewasparameters, bodemkarakteristieken weersverwachtingen e.d.

Aan de hand van diverse databronnen wordt het model QMS Water gevoed. Het model geeft per dag aan wat het vochttekort of –overschot per perceel is. Hiermee wordt de optimale watergift geadviseerd. Zodat met behulp van de inzet van QMS Water de juiste hoeveelheid water op het juiste moment wordt geadviseerd.

In Zuid-West Nederland draait de proef op 2 bedrijven, op Proefboerderij Rusthoeve en bij Mts Moggré in de gewassen aardappelen en uien.

Door de inzet van QMS Water in combinatie met het gebruik van druppelirrigatie wordt er toekomst gericht en duurzaam omgegaan met het watergebruik in de akkerbouw.

 

Hans Moggré ; adviseur akkerbouw Delphy(+31 6-53646076 of h.moggreatdelphy.nl) of

Elianne van Esbroeck, teeltengineer Delphy (+31 6-1293 7311 of e.vanesbroeckatdelphy.nl)

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.