24 augustus 2023

Boomteelt, Bodem & Biobased op demodag 20 september

Of u nu boomkweker bent die uw populieren op topniveau wilt telen, of u bent akkerbouwer of veehouder en op zoek naar productieve invulling van niet productief areaal. U wordt bediend in het ochtendprogramma. Heeft u vragen over bodemopbouw, bemesting, en effect van meerjarige gewassen op profielopbouw? Blijf hangen voor het prikkelende middagprogramma!

Op 20 september bent u welkom op Kwekerij Hendrickx in Moerstraten. Hendrickx is gespecialiseerd in het kweken van populieren, wilgen, haagplanten, coniferen en groenblijvende heesters en bomen.

Demonstratie- en workshopmiddag

Zie hoe de bodem wordt gevoed en bedekt met de inzet van groenbemesters en ondergroei van rogge tussen de rijen. De grond wordt afgedicht met biologische afbreekbare folie bij het stekken van de populieren, met nihil inzet van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Door te mechaniseren en verder te automatiseren worden de arbeidsomstandigheden verbeterd, vochtvoorziening geoptimaliseerd en wordt een uniformere kwaliteit planten gekweekt. Druppelsystemen in de grond zorgen daarnaast voor een efficiënte en optimale watergift.

Ochtendworkshop ‘Veelzijdigheid van de Populier’

In de ochtend staat de Populier in het middelpunt. Deze boomsoort is geschikt in de combinatie van boomteelt met akkerbouw of veehouderij. De populier maakt uitzonderlijk veel biomassa aan, kent vele toepassingen, en stelt relatief weinig eisen aan de groeiomgeving. Dit maakt het een mooi meerjarig gewas om te combineren met intensievere teelten. In de transitie naar biobased is zeker weten een plek voor de populier. Wat moet u weten? Onderwerpen als assortiment en teeltsystemen, verwerking populierenhout en toepassing van Betacal en circulaire bodemverbeteraars worden in een ochtend uitgelicht.

Programma:

Bekijk het uitgebreide programma via de website

Ochtendprogramma:9.15 – 12.15 uur Workshop ‘Veelzijdigheid van de Populier’

Middagprogramma: 13.45 – 16.45 uur carrousel langs demonstraties en workshops in het veld. Met ’s middags ook de mogelijkheid tot verlenging spuitlicentie, teelt. Aanmelden kan tot 18 september.

De demodag boomteelt wordt dit jaar georganiseerd vanuit Beeldende Bodem Brabant. Als ondernemers leren we van elkaar en van experts of het nu gaat over innovatieve bedrijfsstrategieën en teeltmethodes als over ontwikkelingen mechanische onkruidbestrijding. De kennisuitwisseling wordt verzorgd door de Delphy adviseurs en betrokken experts aangaande innovaties en kringloop in bodembeheer en bodemverbetering. Op de Demodag Boomteelt krijgt u een indruk hoe, volgens het project Beeldende Bodem Brabant, via een duurzame teeltmethode een mooi product van een goede kwaliteit kweekt.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.