4 juli 2019

Save the date – slotevent Leve(n)de Bodem

Bodembewust boeren

Donderdag 5 september 2019 bij van den Borne aardappelen in Reusel, Nederland

De bodem is de basis van een gezond gewas en een goede opbrengst. Land- en tuinbouwers stellen zich dan ook de vraag hoe ze de algemene toestand van hun bodem kunnen inschatten. Het Interreg-project Leve(n)de Bodem zocht en vond een antwoord.Op 5 september organiseren we een slotbijeenkomst. We blikken terug op de hoogtepunten van het project en kijken hoe we in de toekomst kunnen blijven werken aan een betere bodemkwaliteit.

Wat mag je verwachten:

  • een rondleiding op het bedrijf van Jacob van den Borne
  • tips om zelf aan slag te gaan – een goed gesoigneerde bodem geeft een landbouwer veel terug!
  • Vlaamse en Nederlandse bodemspecialisten aan het woord
  • praktijkgerichte infosessies over bodembewerking en -verdichting, mechanisatie, organische stof, groenbedekkers…

Noteer dus alvast in jouw agenda:

Slotevent Leve(n)de Bodem – Boeren met bodemverstand.
Donderdag 5 september 2019 om 10 u
van den Borne aardappelen, Postelsedijk 15, 5541 NM Reusel, Nederland.

Binnenkort bezorgen we je een persoonlijke uitnodiging met gedetailleerd programma en mogelijkheid tot inschrijving. Hou je mailbox dus in de gaten!

Meer info

Mieke Vandermersch, mieke.vandermersch@vlaamsbrabant.be

 

Gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.