4 februari 2022

Robotiseringsdag 13 oktober 2022

Delphy en Vollegrondsgroente.net organiseren de derde Robotiseringsdag.

Bent u leverancier van zo’n innovatieve machine of kent u de partijen die hiermee bezig zijn, kom in contact met ons hoe we de mogelijkheden kunnen tonen op 13 oktober waarmee de sector de veelal arbeidsintensieve werkzaamheden kan verlichten, vergemakkelijken en versnellen.

Automatisch een robotiseringsdag op 13 oktober

Er zijn veel ontwikkelingen in de sector van akkerbouw en vollegrondsgroente gaande op het gebied van robotisering; machines die verbeterd worden, start-ups die hun eerste praktijkervaringen al achter de rug hebben en innovaties en  vernieuwingen die nog dromen van een demonstratie in de praktijk .

Deze mogelijkheid gaan we dit jaar op donderdag 13 oktober op het open veld in Zuidoost-Nederland bieden. Tijdens deze dag richten we ons op drie onderdelen

  • Het demonstreren van werkende robots op het gebied van grondbewerking;
  • Het demonstreren van werkende robots op het gebied van gewasverzorging (schoffelen, plaatsspecifieke gewasbescherming e.a.);
  • Het tonen van nieuwe high-tech robots in combinatie met het toepassen van gewasdata.

In 2020 is de eerste Robotiseringsdag georganiseerd waar een zestal robots aanwezig waren die een eerste inzicht gaven in wat er mogelijk is op het gebied van mechanische bewerkingen en autonome gewashandelingen. De Robotiseringsdag hebben we afgelopen jaar voor de tweede keer georganiseerd op hetzelfde perceel met dit keer dubbel zoveel robots en mechanisatie; machines praktijk rijp, al actief in het dagelijks werk en start-ups die met meer kennis van zaken naar huis gingen.

Informatie

Wim van Tilburg, +31 (0)6 12 06 99 46; w.vantilburg@delphy.nl

Stefan Michiels + 31 (0) 6 29 45 19 01, s.michiels@delphy.nl

 

 

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.