7 december 2016

Resultaten Delphy Europees Maïsrassenonderzoek 2017 bekend

De Officiële MaïsWijzer 2017

Resultaten belangrijk voor rassenkeuze

De resultaten van het Delphy Europees Maïsrassenonderzoek 2016 Snijmaïs Vroeg,  Middenvroeg, Noord-Nederland en Korrelmais zijn bekend. Dit Maïsrassenonderzoek is in 2016 door Delphy voor het twintigste opeenvolgende jaar uitgevoerd in opdracht van veertien kweekbedrijven en/of vertegenwoordigers van maïszaden. In dit onderzoek worden 81 snij- en korrelmaïsrassen die buiten Nederland zijn toegelaten, vergeleken met rassen van de Nederlandse rassenlijst. In de jaren dat Delphy dit rassenonderzoek heeft uitgevoerd zijn de resultaten uitgegroeid tot een belangrijke informatiebron voor de rassenkeuze van maïs.

Nieuwe rassen

Er is een aantal nieuwe veelbelovende rassen vermeld in de tweede- en derdejaars resultaten in de snijmaïs en korrelmaïs. Met deze rassen kan de teler de rentabiliteit van snijmaïs- en korrelmaïsteelt verbeteren.

Onderzoek snijmaïs

Het snijmaïsonderzoek is uitgevoerd in de belangrijkste maïsteeltgebieden in Nederland, te weten de zuidelijke zandgronden, de oostelijke zandgronden en de kleigronden. Karakteristiek voor dit onderzoek is dat gewerkt wordt volgens een praktijkgerichte benadering waarbij de rassen per rijpheidgroep worden vergeleken. Door deze aanpak worden de rassen geoogst op het meest optimale oogsttijdstip. Naast indeling in rijpheidgroepen, worden de rassen uitgezaaid bij de meest optimale plantdichtheid. De prestatie van maïsrassen zijn regio- en grondsoortafhankelijk. Om de maïsteler inzicht te geven in deze variatie, worden per regio de driejaarlijkse gemiddelden vermeld.

Onderzoek korrelmaïs

Het korrelmaïsonderzoek is uitgevoerd in de zuidelijke zandgronden en oostelijke zandgronden, dit zijn de belangrijkste korrelmaïsteeltgebieden in Nederland

Tabellen

In bijgaande tabellen worden de resultaten van het snij- en korrelmaïsonderzoek gepresenteerd.
Meer informatie over het Europese Maïsrassenonderzoek staat op  www.maisrassenwijzer.nl. Ook de tabellen met resultaten (inclusief de resultaten over 2016) worden op deze website geplaatst.

Tabellen raseigenschappen Europees maïsrassenonderzoek 2016

Informatie

Gert Veldhorst
M 06 51 36 99 55
E g.veldhorst@delphy.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.