19 april 2016

Rassenvergelijking aardappelen

Aanleg op twee locaties in Zuidwest-Nederland

De voorbereidingen voor het aanleggen van de rassenvergelijking consumptieaardappelen op twee verschillende locaties zijn in volle gang. Delphy wil hiermee het onderzoek naar rassen nieuw leven in blazen. Het doel van de demo’s is onafhankelijke informatie te verzamelen van aardappelrassen en deze toepasbaar te maken voor de specifieke regionale situatie van de teler. We richten ons hierbij met name op zware grond. Door de teler moet het goede ras gekozen kunnen worden, zodat er goede resultaten behaald worden op de Nederlandse akkers.

Vorig jaar is hier al een start mee gemaakt door een rassenvergelijk aan te leggen op zware grond in Werkendam. De belangstelling hiervoor was zeer groot. Telers bleken zeer geïnteresseerd te zijn in onafhankelijke informatie met to-the-point kennisoverdracht tijdens een open dag/middag. Reacties waren positief! Telers zagen herkenningspunten in grondsoort (zware klei), weersomstandigheden (zeer veel regen) en overige teeltomstandigheden (bemesting, poottijdsstip). Daarnaast vonden telers het goed om te zien hoe verschillende rassen het op die grondsoort doen, die ook op hun eigen bedrijf te vinden is.

Dat is de reden dat Delphy Akkerbouw ZW in 2016 deze lijn met een rassenvergelijking voor telers wil doortrekken. Ook deze keer staat het telen van aardappelen op zware grond centraal. Het onderzoek zal worden uitgevoerd op twee locaties, te weten Midden Zeeland, Borsele en West Brabant, Willemstad.
Op het veld worden verschillende rassen geteeld: Agria, Markies, Challenger, Fontane, Divaa, lady Anna, Maritiema en Innovator.

Aan het veld worden verschillende waarnemingen gedaan gedurende het groeiseizoen. Geïnteresseerde akkerbouwers worden in de nazomer uitgenodigd om resultaten te bespreken en de objecten te bekijken. Komende week wordt naar verwachting op beide locaties geplant.

De demo wordt aangelegd gefinancierd door akkerbouwers die geabonneerd zijn op de Delphy nieuwsbrief (de ‘Varia’) en via een bijdrage per ras van de handelshuizen. Vanuit het productschap zijn geen gelden meer beschikbaar, dus het zoeken van alternatieve financiering voor onafhankleijk onderzoek is noodzaak.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Frank Duijzer+31 (0)653151805 f.duijzer@delphy.nl of Hans Moggré +31(0)6 53646076; h.moggre@delphy.nl

Fotomateriaal kan op verzoek geleverd worden.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.