15 oktober 2018

Praktijkproef bestrijding trips in hyacint van start

Trips is een hardnekkig probleem in de broeierij van hyacinten. Op initiatief van het hyacintenfonds is er een warme luchtbehandeling ontwikkeld voor bestrijding van trips in leverbare hyacintbollen. Nu is het belangrijk dat broeiers van hyacinten ook ervaring met deze behandeling opdoen. Warmerdam Spoelbedrijf en Delphy team Bloembollen willen hierin faciliteren.

Op maandag 29 oktober (week 44) kunnen hyacintenbroeiers 1 of meerdere kuubkisten insturen naar Warmerdam Spoelbedrijf. In de cel die voor de praktijkproef wordt gebruikt, passen in totaal 20 kuubkisten. Omdat de warme luchtbehandeling is ontwikkeld met geld van het hyacintenfonds, kunnen alleen leden van het fonds zich aanmelden voor deze praktijkproef. Deelname is op eigen risico.

De kosten zijn 125 euro ex BTW per deelnemer + 50 euro ex BTW per kuubkist. Aanmelden kan bij Bob Bisschops van Delphy. Stuur een mail naar b.bisschops@delphy.nl of bel 06-17552178. Op deze manier stellen Warmerdam Spoelbedrijf en Delphy Bloembollen hyacintenbroeiers in staat om op een laagdrempelige manier ervaring op te doen met de warme luchtbehandeling op praktijkniveau.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.