26 juli 2022

20 sept. Praktijkdag Bodem en Nutriënten Kringlopen: ‘van wetenschap naar praktijk’

We kunnen elkaar eindelijk weer in levende lijve ontmoeten. Nadat de 1e Praktijkdag van 2022 online werd georganiseerd, is de 2e Praktijkdag op dinsdag 20 september in Vredepeel, georganiseerd door WUR Open Teelten en Delphy, dé gelegenheid voor praktijk en onderzoek om ideeën uit te wisselen en van elkaar te leren. Het centrale thema is ‘Van wetenschap naar praktijk’. Binnen Leve(n)de Bodem Brabant zijn we sinds 2018 bezig met het inzichtelijk maken van handelingsperspectief voor de praktijk rond organische stof management. 20 september is Vredepeel het toneel van vele prikkelende bijdragen van verschillende projecten. In de ochtend richten we ons op wetenschap en advies, in de middag op praktijk en advies.

Programma

’s Ochtends is er in de verschillende presentaties een sterke focus op kwaliteit van organische stof in samenspel met nutriënten, en de stap van kennis naar handelen. Het belang van systeemdenken en lange termijn visie mag hierin ook niet ontbreken. Praktijkvraagstukken en boerenverstand leiden tot nieuwe kennisvragen. Wat zien we als we theorie naar de praktijk brengen? Hoe gaan we om met de weerbarstigheid van de praktijk en welke kansen liggen er voor akker- en tuinbouw? Zien we dit terug in demopercelen?  Via de informatiemarkt, posterpresentaties, workshops en veldbezoek bespreken adviseurs van Delphy en betrokken praktijkdeskundigen deze en andere stellingen. In de workshops gaat u in een snelkookpan in op bijvoorbeeld de organische stof balans, of de lessen uit lange termijn veldproeven, die u mee kunt nemen in uw eigen bedrijfsvoering. Op de informatiemarkt kan de gehele dag eenieder zijn kennis vergroten met de nieuwste informatie over innovaties en producten rond bodembeheer en bodembehoud.

Informatie

Aanmelden voor het dagprogramma kan via de website.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.