11 oktober 2019

Peenteelt is klaar voor de toekomst

Innovaties in de peenteelt geven meerwaarde

6e landelijke middag B-peen was met ruim 200 bezoekers weer een zeer geslaagde dag

Op 9 oktober heeft Delphy bij de peensector unieke innovaties voor peenteelt geïntroduceerd. Tijdens rondleidingen werden de verschillende methodes van telen en oogsten toegelicht door consultants van Delphy. Een nieuwe aanpak voor gebruik van natuurlijke hulpbronnen als water en bodem, en gewasbescherming zijn op hun bruikbaarheid getoetst. Op de middag was in een plantvoedingsproef te zien wat de mogelijkheden zijn met producten van Jadis Agri, OCI en Olmix. Door de peenacademie werd de rol van stikstof onderzocht: kan het zonder kunstmeststikstof of kan beter een hoge gift gegeven worden. Met medewerking van Carosem was er een mooie demo met peenrassen. Door S+dB werd getoond wat de mogelijkheden zijn van een zaailint.

In een winterbijeenkomst zullen onderwerpen als bewaarmethoden, wortelvlieg en gewasbescherming, beschikbare rassen, zaaimethoden en plantversterkers verder worden uitgediept, mede aan de hand van de resultaten van dit peen proefveld. De Landelijke middag B-peen is een belangrijke dag voor de sector, die aanzet tot nadenken over de peenteelt in de toekomst. In 2020 is de middag B-peen gepland op woensdag 7 oktober.

Delphy, vakblad ‘v/d Grond’ en de Peenacademie werken samen in de kennisontwikkeling voor de peenteelt.

 

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.