24 mei 2017

Peenplatform en Delphy Quality Carrots slaan handen ineen

Met een areaal van 9.200 ha (CBS) is peen het grootste vollegrondsgroente gewas en tegelijkertijd een heel interessant akkerbouwgewas. De kennisontwikkeling in peen kent van oudsher een grote diversiteit. Het collectief kende de onderzoeken via de productschappen en het ministerie van landbouw. Daarnaast stak ook het bedrijfsleven waaronder de veredelaars en de toeleveranciers, geld en energie in kennisontwikkeling.

Nieuwe collectiviteit
Met het verdwijnen van de productschappen is er een zoektocht gestart naar nieuwe collectiviteit. Die heeft afgelopen jaren vorm gekregen in het initiatief Delphy Quality Carrots en het Peenplatform. Beide initiatieven vanuit een zelfde motivatie met vergelijkbare doelen.

Open dag en meer
In 2017 slaan Quality Carrots en het Peenplatform de handen ineen. Op een perceel van 3 ha aan de Zuidwesterringweg in Nagele, is een onderzoeks- en demonstratieveld aangelegd met nieuwe ontwikkelingen op gebied van gewasbescherming, rassen, opkomstbehandeling en bemesting. In oktober wordt een open dag gehouden waar alle onderzoeken en demonstraties besproken worden.
Maar de samenwerking is meer dan een open dag. De resultaten van de onderzoeken en demonstraties zullen in de loop van de winter besproken worden in bijeenkomsten. Het vakblad ‘v/d Grond’ zal ook verslag doen van de resultaten van het Peenplatform en Quality Carrots.

Flitsbezoek
Op het moment dat gedurende het seizoen interessante zaken te zien zijn op het demoveld wordt er een flitsbezoek georganiseerd. Inmiddels hebben alle veredelaars zich verbonden aan het gezamenlijke initiatief. Ook hebben meerdere toeleveranciers en gewasbeschermingsleveranciers onderzoeken en demonstraties aangelegd op het gezamenlijke demoveld.

Delphy Quality Carrots
Quality Carrots is vier jaar gelden gestart door onderzoeks- en adviesbedrijf Delphy. Quality Carrots speelt via het uitvoeren van praktijkonderzoek snel in op actuele problemen uit de praktijk. Quality Carrots ontwikkelt innovaties in de peenteelt en passen deze toe. Er wordt gekozen voor een ketengerichte benadering. Belangrijkste doelstelling is om de teelt van peen naar een nog hoger kwaliteitsniveau te tillen. Speerpunten zijn: zaadkwaliteit, bemesting en spuittechniek bij fungiciden. Daarnaast voert Delphy Quality Carrots onafhankelijk onderzoek uit in opdracht van telers(groepen).

Peenplatform
Het Peenplatform is een initiatief van de LTO kerngroep peen. Het Peenplatform brengt de energie van ketenpartijen op het gebied van kennis bij elkaar en communiceert deze op het Peenplatform. De activiteiten van het Peenplatform worden op papier gecommuniceerd via het vakblad ‘v/d Grond’.

Met het gezamenlijke initiatief laten Delphy Quality Carrots en het Peenplatform zien dat er een nieuwe collectiviteit ontstaat waarbij de hele peenketen bij elkaar gebracht kan worden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Johan Wander, Quality Carrots, j.wander@delphy.nl, (06) 51 37 64 89 of Ulko Stoll, peenplatform: u.stoll@xplant.nl, (06) 20 41 72 25.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.