26 september 2020

Partnervlog Deltaplan Biodiversiteitsherstel online

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

De 25 partners van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel committeren zich aan positieve actie voor het herstel van biodiversiteit. Het Deltaplan bestaat uit concrete plannen, waarvan niet alleen de natuur maar ook de betrokken partijen beter worden.

Partnervlog online

In deze Partnervlog vertelt partner Delphy (Jacob Dogterom) hoe zij kennis ontwikkelt én implementeert op het gebied van biodiversiteitsherstel. We gaan op bezoek bij een akkerbouwer (Gert Noordhoff) die in het kader van een door Delphy aangevraagd project maatregelen treft voor biodiversiteit. Zo wordt in het project gewerkt aan herstel en behoud, o.a. door strokenteelt en trap crops (een natuurlijke manier van gewasbescherming).

De komende tijd zullen alle partners van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel in een vlog laten zien hoe  biodiversiteitsverlies wordt omgebogen naar biodiversiteitsherstel.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.