8 mei 2017

Paprika’s intensief geschermd bij HNT-proefopstelling Delphy

Bron: kasalsenergiebron.nl

Ruim vijftig paprikatelers en andere belangstellenden bezochten donderdag 4 mei de middagtuinen bij Delphy. Onderzoekster Lisanne Schuddebeurs van Delphy lichtte het onderzoek toe. In 2017 wordt de vorig jaar gevolgde teeltwijze volgens Het Nieuwe Telen (HNT) verder geoptimaliseerd door de plantbelasting te sturen via vruchtdunning en het piekverbruik aan energie te verlagen met de inzet van een spouwscherm.

De teelt bij Delphy wordt in 2017 intensief vergeleken met de praktijk op het naastgelegen bedrijf van Maikel van den Berg. Arie de Gelder van Wageningen University & Research lichtte de verschillen toe. Beide teelten hebben inmiddels de eerste paprika geoogst, maar een zinvolle vergelijking van cijfers volgt pas later in het seizoen. Zoals te verwachten wordt bij Delphy veel intensiever gebruikt gemaakt van de energieschermen wat ongetwijfeld tot een laag energieverbruik zal leiden. Maar de schermen worden ook ingezet om uitstraling tegen te gaan en daarmee de groei en zetting te bevorderen.

Na het kasbezoek gaf Aat Dijkshoorn van LTO Glaskracht Nederland een toelichting op de ondernemerspeiling Kennis in je kas. Voor de toekomst van projecten zoals deze in het kader van Kas als Energiebron is het essentieel dat ondernemers laten weten hoe zij denken over financiering van onderzoek.

Verdiep u hier ook in de uitstralingsmonitor.

Dit project is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken.

 

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.