20 mei 2016

Paprikaproef: Energiezuinig telen met acceptabele productie

Bron: www.groentennieuws.nl

Tholen –  De doelstelling van het project ‘Energiezuinige paprikateelt’ is praktijkconform: energiezuinig telen met behoud van kwaliteit en productie. Jeroen Zwinkels van Delphy besprak vorige week de uitgangspunten van deze proef van het Improvement Centre. Door het gebruik van dubbele, beweegbare schermen en inzet van verwarming op uitsluitend temperatuurvraag mag het gasverbruik aan het einde van de teelt maximaal 20 m3/m2 zijn. Er staan 2 rijen paprika’s per 1.60 m (ras Maranello). Het doel is om minimaal 30 kg paprika / m2 te produceren.

Kwaliteitsbewaking vindt onder andere plaats door het intensieve gebruik van het dubbele scherm. Zo wordt er een homogeen klimaat te gecreëerd. De uitstraling wordt geminimaliseerd en klimaatschokken voorkomen. Schermen zullen openen op basis van verschil in temperatuur boven en onder het scherm. Nivolatoren worden ingezet om geringe luchtbeweging in de kas te realiseren. Er zijn drie meetboxen, een stralingsmeter onder het scherm en en een planttemperatuurmeter geïnstalleerd. Deze apparatuur zorgt er voor dat de proef goed gevolgd kan worden. Er wordt 200 kg zuivere CO2 / ha / uur ingezet.

Om aan al deze eisen te kunnen voldoen, wordt er veel uren geschermd, weinig gelucht, en geen concessies gedaan aan de temperatuur. Verder wordt er geen minimumbuis gebruikt.

Paprika_bijeenkomst_Delphy

Parallel aan de proef op het Improvement Centre is Wageningen UR bezig met een soortgelijke proef. Het doel hierbij is ook om zo min mogelijk energie te gebruiken en ook een praktijkconforme productie te behalen; 14 m3 gas / 30 kg. Verder wordt er 25 kg CO2 / m2 toegediend. Arie de Gelder lichtte toe dat het doel hetzelfde is. De middelen zijn anders. Zo wordt het gewas bij Wageningen UR geteeld in een hoog isolerende kas (Venlow Energy Kas). Deze kas heeft dubbel glas in het dek. De tussenruimte is gasgevuld. Verder is het dek gecoat met 1x low emission en 3x AR. De kas is verder uitgerust met een folie scherm. Er wordt gebruik gemaakt van een hoge druk nevel systeem. Het ontvochtigen gebeurt met Regain. Arie de Gelder:”Energiezuinige ontvochtiging is eigenlijk geen ontvochtiging.”

Paprika_bijeenkomst_Delphy_2

De teeltstrategie voor beide proeven worden wekelijks met elkaar besproken. De eerste cijfers zijn bekend. Zoals Arie de Gelder al zei:”Het is slechts een tussenstand”. Feije de Zwart, Wageningen UR, verwacht daarnaast dat de verschillen in lichttransmissie van de kassen bij bij IC en WUR mogelijk ook een effect hebben op de productie. Feije: “Bij de uiteindelijke rapportage zal daar rekening mee gehouden worden. Uiteindelijk gaat het om het leren van de processen en gewasreacties in beide kassen en niet over welke kas het beste presteert.”

Paprika_bijeenkomst_Delphy_3

Aandachtige luisteraars

Dit project is mede tot stand gekomen door de bijdrage vanuit het programma Kas als Energiebron. Aat Dijkshoorn kreeg, als projectleider van dit innovatie- en actieprogramma, ook het woord. Zeven jaar geleden is de ontwikkeling van HNT in gang gezet. Aat:”Doelstellingen werden in alle projecten gehaald. Sterker nog … ook in situaties waarin er niet geïnvesteerd werd, werden er positieve resultaten geboekt. Deze resultaten werden gehaald dankzij de energie bewustere teeltstrategie. Door het beter meten, kon er beter gestuurd worden en werd er bewuster geteeld.” Kas als Energiebron ontwikkelde, als vervolg van deze resultaten, de HNT-cursus. Inmiddels is deze al door 350 telers gevolgd. Het animo is groot. In de basiscursus leren telers hoe HNT kan worden toegepast op het bedrijf, zonder dat het nodig is te investeren in nieuwe technieken.

Paul Arkesteijn van Ludvig Svensson besprak tijdens de bijeenkomst de keuze voor de twee doeken in de proef van het Improvement Centre. Het bovenste doek is de 1547 D FR. Voor het onderste doek is gekozen voor 1347 FR H2NO. Qua energiebesparing leveren de deze doeken afzonderlijk 47% op; gezamenlijk 63%.  Bij lichtdoorlatendheid scoren deze doeken respectievelijk 76% en 80%; gezamenlijk 61%. Kenmerkend aan het H2NO-doek is dat er geen condensdruppels aan onder aan het scherm hangen. Deze worden immers verspreid als een filmpje water. Water laat heel goed licht door. Daarom scoort het doek zo hoog op lichtdoorlatendheid.

In de proef wordt er niet gekierd op zowel energiebesparing als op zonnestraling. Tijdens de heldere, koudere nachten wordt het doek volledig gesloten om warmte-uitstraling te voorkomen. Hiermee ontstaat er een hogere koptemperatuur. In de proefopstelling is er een netto stralingssensor gemonteerd. Deze meet de zoninstraling. Paul:”Het blijkt dat door het vele schermen, het gewas beter gedijt. Dat is wel een conclusie die wie nu al kunnen trekken.”

Paprika_bijeenkomst_Delphy_4

Eric Vijverberg

 

5Paprika_bijeenkomst_Delphy_5

Wouter van de Bosch en Robert Solleveld van Agro Energy

Paprika_bijeenkomst_Delphy_6

Jeroen van Buren van Delphy en Aat Dijkshoorn van Kas als Energiebron

5Paprika_bijeenkomst_Delphy_7

Feije de Zwart van Wageningen UR en Marc Grootscholten van Improvement Centre

Paprika_bijeenkomst_Delphy_7

Pieter Mol en Ton Habraken van Ludvig Svensson
Voor meer informatie:
Delphy
Jeroen Zwinkels
J.Zwinkels@delphy.nl

Kas als Energiebron
Aat Dijkshoorn
info@kasalsenergiebron.nl

Wageningen UR
Arie de Gelder
arie.degelder@wur.nl

Ludvig Svensson
Paul Arkesteijn
paul.arkesteijn@svensson.nl

 

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.