Nieuws

2 mei 2016

Tip van de maand mei-juni 2016: Meikevers

Bestrijding van meikever engerlingen De meikever, wetenschappelijke naam Melolontha melolontha vliegt vanaf de laatste week van april tot medio juni. In die periode wordt er gepaard en eitjes gelegd. Voor de eerste ei afzet wordt meestal de uitvlieggat gebruikt als invlieggat. De tweede ei afzet gebeurt elders. Daarom ontstaat er een verspreiding. De engerlingen van […] Lees meer…

29 april 2016

‘Avond Tuinen’ bij perkplanten op Delphy Improvement Centre

Dinsdagavond 21 april 2016 heeft een groep van ± 50 geïnteresseerden de proef met eenjarige zomerbloeiers bekeken. De proef is opgezet door Delphy team pot- en perkplanten op het Improvement Centre van Delphy in Bleiswijk. De proef is mede mogelijk gemaakt door de participanten Florensis, Erfgoed, Koppert Biological Systems, Van Iperen, Melspring en Klasmann-Deilmann. Het […] Lees meer…

22 april 2016

Lisianthus groeit goed op diverse kokossubstraten

Bron: Glastuinbouw Waterproof Bij het Improvement Centre hebben in 2014 en 2015 negen teelten met lisianthus op kokossubstraat in gronddoekgoten op een erfgoedvloer plaatsgevonden. Op zich blijkt kokos een groeizaam wortelmedium te zijn voor lisianthus, maar omdat de gronddoekgoten onhandig zijn tijdens teeltwisselingen, is gezocht naar alternatieven. In 2015 is daarom ook geëxperimenteerd met volveldse […] Lees meer…

21 april 2016

Gevoeligheid suikerbietenrassen voor schimmelziekten

Proeven suikerbietenrassen Delphy weer gezaaid Delphy doet ook in 2016 weer onderzoek naar de gevoeligheid van suikerbietenrassen voor de diverse schimmelziekten. Uit praktijkervaring is bekend dat bij bepaalde rassen de inzet van fungiciden minder vaak nodig is dan bij andere rassen. Dit is ook afhankelijk van de aanwezige ziekten:  Ramularia, Cercospora, Stemphylium, meeldauw en/of roest. […] Lees meer…

19 april 2016

Rassenvergelijking aardappelen

Aanleg op twee locaties in Zuidwest-Nederland De voorbereidingen voor het aanleggen van de rassenvergelijking consumptieaardappelen op twee verschillende locaties zijn in volle gang. Delphy wil hiermee het onderzoek naar rassen nieuw leven in blazen. Het doel van de demo’s is onafhankelijke informatie te verzamelen van aardappelrassen en deze toepasbaar te maken voor de specifieke regionale […] Lees meer…

19 april 2016

Proefboerderij Rusthoeve en Delphy investeren in onderzoek in nieuwe foodgewassen

Eerste proef foodgewassen aangelegd Afgelopen week heeft Delphy samen met het agrarisch innovatie en kenniscentrum Proefboerderij Rusthoeve een onderzoek aan gelegd naar het machinaal planten van oca en machua. Beide gewassen zijn knolgewassen uit de Andes, waar op Rusthoeve binnen het kader van Biobased Innovations Garden 2020, al enige jaren ervaring mee is opgebouwd. Naast […] Lees meer…

12 april 2016

EnergiekEvent 2016 over verleden, heden en de toekomst

Op donderdag 7 april 2016 vond aan de Violierenweg Bleiswijk het jaarlijkse Energiek Event plaats. Het door Kas Als Energiebron, Delphy en Wageningen UR georganiseerde evenement, werd bezocht door circa 180 vakgenoten die enthousiast waren over de opzet en geboden informatie. Lees meer…

12 april 2016

Eerste snijmais zaaitijdstippenproef gezaaid

Snijmaïs gezaaid Delphy Onderzoek akkerbouw heeft op 11 april 2016, de vroege zaai van een zaaitijdstippenproef uitgevoerd in de omgeving van Nijkerk. Deze proef wordt door Delphy aangelegd om inzicht te krijgen in het effect van zaaitijdstip op afrijping en opbrengst van snijmaïsrassen. Delphy wil met deze proef inzichtelijk maken wat het effect is van […] Lees meer…

6 april 2016

‘Avond Tuinen’ bij Perkplanten onderzoek 21 april 2016

Op 21 april 2016 organiseert Delphy een ‘Avond Tuinen’ bij perkplanten voor telers, toeleveranciers, adviseurs consultants en onderzoekers in het Improvement Centre van Delphy. Aanleiding en omschrijving Dit jaar doet Delphy Improvement Centre in samenwerking met Van Iperen, Koppert Biological Systems, Melspring, Klasmann-Deilmann en Florensis onderzoek naar natuurlijke groei beïnvloeding van perkplanten. Naar aanleiding van […] Lees meer…