Nieuws

4 april 2016

Proeven in aardappel en peen met innovatieve spuitmachine van Delphy

In aardappelen is een goede bestrijding van schimmelziekten belangrijk. Naast Phytophthora en Alternaria kan het ook gaan om Botrytis en Sclerotinia of Stemphylium. Bij het uitvoeren van een bestrijding speelt het spuitsysteem een belangrijke rol. Dit voorjaar wordt een proef aangelegd in aardappelen en in wortelen (B-peen). De door Delphy ontwikkelde innovatieve spuitmachine gaat de […] Lees meer…

28 maart 2016

Nieuwe gewasbeschermingsgids Fruitteelt!

Geachte fruitteler, Bestelformulier Gewasbeschermingsgids Fruitteelt 2016 Vers van de pers, de geheel vernieuwde gewasbeschermingsgids voor appel, peer, kers, pruim, rode bes en andere kleuren bessen, blauwe bes, braam en framboos, wijndruif. Ook alle gewasbeschermingsgegevens voor bedekte en onbedekte teelten van kers, kleinfruit en druif. U vindt alle up-to-date informatie betreffende nieuwe en vervallen toelatingen, beperkingen […] Lees meer…

24 maart 2016

Nieuw: QMS Fruitteelt

Delphy introduceert QMS Fruitteelt High tech in fruitteelt Delphy heeft met QMS Fruitteelt een waardevol instrument ontwikkeld om de teelt van appel en peer te optimaliseren. De teelt productiefactoren van appel en peer zijn uiteengerafeld en in een model vastgelegd. Aan de hand van gemeten klimaatdata, ras, weersvoorspellingen wordt met behulp van een rekenmodel de […] Lees meer…

18 maart 2016

ENERGIEK EVENT – Licht op Besparing

7 april 2016 In één middag praten wij u helemaal bij over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van energiebesparing en duurzame energie tijdens het Energiek Event 2016. Het programma start in een feestelijke setting: ‘Kas als Energiebron Draait Energiek Door’ ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan. Daarna volgen korte workshops en een rondgang […] Lees meer…

14 maart 2016

Rassenproeven bij Delphy Improvement Centre

Het Delphy Improvement Centre faciliteert het uitvoeren van rassenproeven Er wordt zorg gedragen voor de teelt en het klimaat wordt gestuurd op basis van een referentie ras. De arbeid wordt per ras specifiek uitgevoerd om ieder ras optimaal tot uiting te laten komen. Afhankelijk van de wensen worden objectieve registraties aan het gewas uitgevoerd zoals […] Lees meer…

10 maart 2016

Digitale Bodemspiegel: bodem en gewas in beeld

Met de Digitale Bodemspiegel van Delphy brengt u uw percelen vanuit de lucht in beeld met spectraal-fotografie. Bodem, water en bemesting bepalen voor een groot deel hoe goed uw gewassen groeien. Verschillen in gewasgroei worden in kaart gebracht. Deze informatie kun u o.a. gebruiken voor het bepalen van zones voor grondanalyse, zone specifieke stikstofbemesting en mogelijk profielverbetering. Lees meer…

21 februari 2016

Project BRINKERS: volgende stap voor collectieven waterzuivering

Voor eind 2015 hebben meer dan 175 collectieven voor waterzuivering zich bij LTO Glaskracht gemeld. Men wil hiermee een gezamenlijke oplossing uitwerken voor de zuiveringsplicht van lozingswater, zoals die vanaf 1 januari 2018 zal gelden. Om als collectief, met de bijbehorende voordelen, te worden geaccepteerd, moet er voor het eind van 2016 een business case zijn uitgewerkt. Lees meer…