Nieuws

1 mei 2018

Tip v.d. maand: mei-juni 2018: Cylindrocarpon in aardbei

De schimmel Cylindrocarpon veroorzaakt zwart wortelrot aan de wortels van de aardbeiplant. Echter zwart wortelrot kan door meerdere oorzaken en schimmels ontstaan. Zo is een aantasting door aaltjes, vooral Pratylenchus penetrans vaak een invalspoort voor schimmels. Zo kan Phytium in lichte zandgronden meespelen en Rhizoctonia regelmatig op klei-achtige gronden. De veroorzaker Cylindrocarpon destructans wordt vaak […] Lees meer…

26 april 2018

Delphy Bloembollen start met eigen proeftuin

Onafhankelijk onderzoek in de Bollenstreek Delphy team Bloembollen is gestart met een eigen proeftuin voor het doen van onafhankelijk onderzoek in de bloembollensector. De proeftuin ligt aan de Heereweg in Lisse. Delphy heeft deze week de eerste proeven in lelies geplant. In overige proeven die de komende weken worden geplant, zal de focus liggen op […] Lees meer…

24 april 2018

Delphy start landelijk onderzoek bladziekten in suikerbiet

Dit jaar breidt Delphy het onderzoek naar de verschillen tussen rassen suikerbieten en hun gevoeligheid in bladziekten uit naar 4 regio’s   Evenals voorgaande jaren wordt er van een ras een gedeelte wel behandeld tegen bladziekten en een gedeelte niet behandeld. Het afgelopen jaar heeft Delphy op veel plaatsen gezien dat zelfs bij een intensief […] Lees meer…

24 april 2018

Delphy start proef bestrijding Duist

Bestrijding duist: middelenkeuze en spuittechniek Een effectieve bestrijding van duist is nog altijd een uitdaging. Timing en middelenkeuze is van groot belang. Bij vroeg beginnen met middelen met een contactwerking is het essentieel dat de duist geraakt wordt. De spuittechniek kan bijdragen aan een betere bedekking. Delphy is in samenwerking met diverse partners waaronder de […] Lees meer…

23 april 2018

Nieuwe ronde Cursus Telen met (dag)licht start op 15 november 2018

Op 15 november 2018 start een nieuwe ronde van de cursus Telen met (dag)licht welke Delphy en HAS Kennistransfer volledig samen organiseren. De cursus is speciaal ontwikkeld voor telers die meer willen weten over licht en de nieuwe mogelijkheden, en de betekenis hiervan, voor hun eigen bedrijf. Voor meer informatie over de inhoud, kosten, data […] Lees meer…

17 april 2018

Vooraankondiging: International Delphy Soft Fruit Event 26 en 27 juni 2018

Team Delphy Houtig Kleinfruit organiseert op 26 en 27 juni 2018 een tweedaags internationaal kleinfruitevent om op een praktische en bedrijfsgerichte manier kennis, informatie, innovaties en onderlinge contacten op te doen. De dagen staan in het teken van demo’s, diverse bedrijfsbezoeken en een informatiemarkt. Alle kleinfruitteelten komen ruimschoots aan bod: dus de teelten van blauwe […] Lees meer…

13 april 2018

Terugblik EnergiekEvent 5 april 2018: glastuinbouw op weg naar gasloos

De glastuinbouw zonder aardgas; de vraag is niet of de glastuinbouw dat kan, maar wanneer. Dat stelde Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Glaskracht Nederland tijdens het EnergiekEvent op donderdag 5 april. Het EnergiekEvent is het jaarlijkse event van Kas als Energiebron, Delphy Improvement Centre en Wageningen University & Research.  Van der Tak gaf […] Lees meer…

voorbeeld
10 april 2018

Wortelsnoei anno 2018

Met variabele wortelsnoei naar een egaler gewas met hogere opbrengst. De partijen: Fruitteeltbedrijf Rijk, Bert Rijk (Dronewerkers) en Delphy werken in 2018 gezamenlijk aan de toepassing van digitale beelden in combinatie met het optimaliseren van de wortelsnoei. Door het (digitaal) in beeld brengen van de biomassa per boom en de hoogte van de bomen wordt […] Lees meer…