Nieuws

30 juni 2021

8 juli – Dé Appeldag 2021 – Het mag weer – Het kan weer !

Graag nodigen wij u uit om een bezoek te brengen aan Dé Appeldag 2021. De dag zal in het teken staan van nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van de appel- en perenteelt. Wij verzoeken u vriendelijk om u vooraf aan te melden op www.delphy.nl/appeldag  Kies ‘registratie bezoekers’. U krijgt na aanmelding direct een […] Lees meer…

29 juni 2021

Fieldlab Vertical Farming bij Delphy in gebruik!

De twee praktijkgerichte Vertical Farm klimaatkamers voor het Fieldlab Vertical Farming op de locatie van Delphy in Bleiswijk zijn in gebruik genomen. De partners van  het Fieldlab Vertical Farming Zuid Holland beogen met dit Fieldlab bij te dragen aan het duurzaam versterken van de concurrentiepositie van de tuinbouwsector in Zuid Holland door het creëren van […] Lees meer…

29 juni 2021

Delphy onderzoekt veenarme en veenvrije potgrond

Delphy is nieuw onderzoek gestart op de Onderzoekskwekerij Boomteelt en Vasteplantenteelt in Hazerswoude om kwekers meer inzicht te geven in de toepassingsmogelijkheden van veenarme en veenvrije potgrond. Er is daarbij veel aandacht voor hernieuwbare en circulaire grondstoffen. Op de onderzoekskwekerij van Delphy in Greenport Regio Boskoop zijn proeven opgezet met verschillende potgrondsamenstellingen in verschillende gewassen […] Lees meer…

28 juni 2021

Het ultieme doel van groene digitalisering: autonoom telen

Het innovatieprogramma AgriTech wil barrières wegnemen om groene kennis te delen en te combineren met technologische innovaties. De meeste teeltkennis (‘groene kennis’) zit in de hoofden van telers en ook bij adviseurs. Die kennis digitaliseren is een belangrijke stap naar autonoom telen. Kennisbedrijf Delphy doet dat momenteel bij vier gewassen: tomaat, komkommer, chrysant en aardbei. […] Lees meer…

28 juni 2021

Tomaat Fossielvrij met LED: Aandacht nu op CO2 en inzet Harmonyscherm

Na een lang koud voorjaar met minder buitenlicht, zeker ten opzichte van afgelopen jaar, verschuift de aandacht in de proef ‘Tomaat Fossielvrij met LED’ momenteel van de LED-belichting en inzet van de actieve ontvochtiging naar het optimaal benutten van het buitenlicht met behulp van het Harmonyscherm, in combinatie met een beperkte inzet van CO2. Hoewel […] Lees meer…

25 juni 2021

Software stuurt irrigatie

Delphy start succesvolle proef irrigeren op basis van data Delphy Akkerbouw heeft op twee bedrijven proeven aangelegd waarbij het irrigatiemoment en -hoeveelheid worden bepaald door op data gebaseerde softwaremodellen. Delphy Digital heeft een eigen model ontwikkeld waarmee de irrigatie voor akkerbouwgewassen kan worden gestuurd; QMS Water. Het model is gebaseerd op o.a. data vanuit sensoren, […] Lees meer…

25 juni 2021

Masterplan Zoet Water reddingsboei voor verdrogend en verziltend Zeeland

Bijzonder samenwerkingsverband neemt verantwoordelijkheid in aanpak Zeeuws zoetwaterprobleem Voldoende zoet water is een belangrijke voorwaarde voor een leefbaar landelijk gebied, een sterke natuur met een hoge biodiversiteit en een vitale landbouw. Klimaatverandering is merkbaar door meerdere achtereenvolgende droge zomers. Door een tekort aan beschikbaar zoet water in het groeiseizoen staat de land- en tuinbouw in […] Lees meer…

24 juni 2021

Perfecte roos: de oogst van acht jaar onderzoek

In 2013 startte bij Delphy Improvement Centre in Bleiswijk het onderzoek ‘ Een perfecte roos. Energiezuinig geteeld’. Omdat roos een meerjarige teelt is, was het project opgezet voor 2,5 jaar. Na het eerste project volgden drie verlengingen van het onderzoek met steeds nieuwe accenten zodat uiteindelijk het gewas Red Naomi nu acht jaar oud is. […] Lees meer…

22 juni 2021

Belichte paprikateelt naar de zomer: productie ligt op koers

In het derde jaar van de belichtingsproef paprika is een van de uitdagingen om het gewas vitaal de zomer in te laten gaan. Tijdens het vorige seizoen is dit niet gelukt. Het gewas vertoonde veel chlorose en korte internodiën. Dat zorgde voor een weinig vitaal ogend gewas. Na het belichtingsseizoen daalde het gemiddelde vruchtgewicht flink […] Lees meer…