Nieuws

5 december 2019

17 december: slotevent Growing a Green Future

Geachte genodigde, Met enthousiasme willen we u uitnodigen voor de slotbijeenkomst van het Vlaanderen-Nederland Interreg project: Growing a Green Future Een biobased vakantiehuis, verschillende soorten bouwmaterialen, papiertoepassingen, biocides van boerenwormkruid en lokaal geteelde goudbloemen…. Wanneer: 17 december 2019 Locatie: Zeelandlaan 2, 4538 CA Terneuzen, Nederland Uitnodiging Slotevent Lees meer…

Growing a Green Future
24 november 2019

Tip van de maand november-december 2019: Aardrupsen

Informatie over aardrupsen Aardrupsen zijn de rupsen van nachtvlinders die behoren tot het geslacht Agrotis (Noctuidae =Uilen). In Nederland en België komen meerdere soorten voor waaronder de gewone worteluil (Agrotis exclamationis), de gewone velduil (Agrotis segetum) en de grote worteluil (Agrotis ipsilon). Van sommige soorten zijn er 2 generaties per jaar. De eitjes worden afgezet […] Lees meer…

aardbei
11 november 2019

Gewasbeschermingsmonitor Fruitteelt

Binnen 2 maanden na de oogst moet wettelijk gezien de gewasbeschermingsmonitor worden ingevuld. De gewasbeschermingsmonitor is onderdeel van uw duurzame gewasbescherming. Onder downloads rechts op deze pagina treft u het format aan. Lees meer…

16 Oktober 2019

Cercospora in suikerbieten is een groot probleem. Minder gevoelige rassen en andere aanpak is nodig.

Delphy constateert de laatste jaren een steeds heftiger aantasting van Cercospora in suikerbieten. Met name in het Noordoosten van het land is Cercospora door de intensieve teelt een groot probleem. Teveel percelen ondervinden financiële schade van deze bladziekte, ondanks de bespuitingen. Met het wegvallen van Opus Team en Difure Pro voor het seizoen 2020 wordt […] Lees meer…

15 Oktober 2019

Verzilting: ook in Egypte een thema. Bekijk het filmpje.

Verzilting wordt meer en meer een probleem voor de landbouw wereldwijd. Ook Egypte heeft last van verzilting van de landbouwgronden, onder andere door verminderde aanvoer van Nijlwater. Om dit aan te pakken, heeft Delphy, in samenwerking met Nectaerra en Salt Farm Texel, vier weken training gegeven aan studenten en docenten van de Kafrelsheikh University over […] Lees meer…

Verzilte Landbouw Egypte
15 Oktober 2019

Cursus Biologische Fruitteelt 2019-2020

Biologische fruitteelt, iets voor u? De laatste jaren zien we een toenemende belangstelling. Afgelopen jaren zijn er steeds nieuwe omschakelaars bijgekomen. Wat zijn de consequenties voor mijn eigen bedrijf, en is mijn fruitteeltbedrijf geschikt voor de biologische teelt? Met welke veranderingen heeft een bestaand fruitteeltbedrijf te maken? Wilt u weten wat de biologische teelt inhoudt, […] Lees meer…

13 Oktober 2019

Delphy steunt de agrarische sector

Delphy steunt de #agrarische sector voor een zo goed mogelijk toekomstperspectief. Boeren staan aan de basis van een gezonde en duurzame samenleving. De Nederlandse land- en tuinbouwsector baseert zich op moderne technologie en innovaties, noodzakelijk voor de productie van gezond voedsel. Dat verdient veel waardering. Delphy is trots op onze boeren! Lees meer…

Delphy is trots op onze boeren