Nieuws

20 april 2020

Willem van Eldik (62 j.) overleden

Gisteren, zondag 19 april werden we opgeschrikt door het onvoorstelbare bericht dat onze collega Willem van Eldik volledig onverwachts is overleden vanwege een hartfalen. Willem is afgelopen maart 62 geworden. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar de naaste familie van Willem, zijn vrouw Joke en de kinderen Chris en Renske, hun partners en (klein)kinderen […] Lees meer…

19 april 2020

Blijf in contact

Alle Delphy-medewerkers zijn te allen tijde gefocust op meedenken, communiceren en het ondersteunen van onze relaties. De collega’s van team Afrika benadrukken dat ze ongeacht hun werkplek net als altijd bereikbaar zijn via telefoon, e-mail, videobellen, het dashboard en whatsapp om hun relaties en klanten te voorzien van passend, deskundig en hoogwaardig advies. Heeft u […] Lees meer…

19 april 2020

“Telers kunnen met een eenvoudige dataset een veel groter teeltoppervlak aansturen.”

Hoe dit te realiseren is, vertelt Klaas van Egmond, teeltengineer bij Delphy Digital  in de digitale “onder glas”. Lees het hele artikel in de digitale “onderglas” op blz 14 en 15. Dit project ontvangt financiële steun van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Binnen de Topsector werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid samen aan innovaties op het gebied van duurzame productie van gezond en veilig voedsel en de ontwikkeling van een gezonde, groene leefomgeving. Lees meer…

18 april 2020

Delphy pleit voor uitstel intrekking toelating Chloor IPC

Advies- en onderzoeksorganisatie Delphy stelt dat het verbod op het gebruik van Chloor IPC bij de bewaring van consumptie aardappelen uitgesteld moet worden vanwege de noodzakelijke investeringen. De aardappel sector in heel Europa staat momenteel sterk onder druk door de Corona crisis. Om van Chloor IPC over te stappen op andere producten moeten er kosten […] Lees meer…

16 april 2020

Interregproject Soilcom werkt aan betere bodem met goede compost

Delphy werkt samen met verschillende universiteiten, proefcentra, agro-adviesbureaus en vertegenwoordigers van de compostindustrie uit de Noordzeeregio aan het project Soilcom. De partijen werken binnen dit project samen aan het verbeteren van de bodemkwaliteit door toepassing van specifieke composten. Het project wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door de Europese Unie vanuit het Interreg North Sea […] Lees meer…

9 april 2020

Proefveld bestrijding Duist

Op 20 maart heeft Delphy een proefveld bestrijding duist aangelegd in het Oldambt in opdracht van de Brancheorgansatie Akkerbouw met vergelijking driftarme technieken driftarme doppen en middelen. Het project valt onder het POP 3 project Gronings Graan, Groener & Grondiger. Maandag 6 april was het proefveld een mooi dambord. Bij de middelencombinatie 2 l/ha Othello […] Lees meer…

7 april 2020

Schouders eronder tijdens de Coronacrisis

Inmiddels drie weken Coronacrisis. Onze Delphy-medewerkers zijn ook onder deze moeilijke omstandigheden flexibel en klantgericht. Daar zijn we trots op. Iedereen is gefocust op meedenken, communiceren en het ondersteunen van onze relaties. Via telefoon, e-mail, videobellen, het dashboard, chatten of QMS blijven adviseurs, projectleiders en onderzoekers de relaties en klanten van Delphy voorzien van passend, […] Lees meer…

Digitaal advies Delphy
20 maart 2020

“Datagedreven teeltmanagement stond al hoog op de agenda”

Vertelt Aad van den Berg in een interview met Annet Breure voor Groentennieuws Als teeltadviseur kun je, ondanks Covid-19, veel betekenen in deze tijd. Aad van den Berg, Delphy: “Voor dat onze adviseurs nu de hort(i) op gaan, wordt er eerst afgestemd of ze überhaupt welkom zijn. Meestal is dat geen probleem. Het advies wordt […] Lees meer…