9 juli 2021

Opties loofdoding pootaardappelen in 2021

In pootaardappelen wordt in juli een start gemaakt met de loofdoding. Reglone en Finale zijn voor de chemische loofdoding van aardappelen niet meer toegestaan. Gefinancierd door de Brancheorganisatie Akkerbouw (Actieplan Plantgezondheid) heeft Delphy in 2019 en 2020 onderzoek uitgevoerd naar alternatieve middelen en methoden. Na twee jaar onderzoek is het duidelijk dat de praktijk zich met goede kennis van zaken moet kunnen redden met de huidige mogelijkheden. Met alleen volveldsbehandelingen gaat het wel langzamer.

Alleen volvelds spuiten

Naast het bereiken van de juiste maatsortering en het stoppen van virusoverdracht door bladluizen is een snelle loofdoding ook belangrijk om de kans op besmetting van de knollen door bacterieziekte (Erwinia) en Phoma te beperken. Spuitschema’s gespoten met een conventionele spuit met Quickdown en Spotlight Plus en een hoog spuitvolume werden in een proef te Emmeloord vergeleken met luchtondersteuning en de WingsSprayer met een laag spuitvolume. De omstandigheden tijdens het spuiten waren warm met een lage RV. Gebleken is dat onder deze omstandigheden een hoog spuitvolume duidelijk beter werkte dan een laag spuitvolume: 385 l/ha was voldoende, 215 l/ha was te laag. In grafiek1 is het effect op de afsterving van de stengels weergegeven. Het blad reageerde hetzelfde. Het minimale volume voor een goede werking kan niet aangegeven worden omdat dit afhangt van de omstandigheden. De volgorde van Spotlight en Quickdown in het spuitschema had geen effect. Als de bespuitingen met 2x Quickdown en 1x Spotlight onvoldoende werken dan is het mogelijk nog een bespuiting uit te voeren met Affinity Plus.

Mechanische methoden

In het onderzoek werd op de mechanische objecten vooraf aan het klappen geen bespuiting uitgevoerd om het gewas stil te zetten. Zodoende konden we verschillen tussen objecten beter in beeld brengen. In grafiek2 is te zien dat de verschillen op 6 augustus (8 dagen na de eerste behandeling) groot waren maar op 17 augustus (10 dagen na de laatste behandeling) al weggeëbd waren. De Spotlight bespuiting direct na het klappen (oranje lijn) werkte dankzij de gunstige omstandigheden het snelst. De lijnen van de overige objecten vallen nagenoeg samen.
Na een eerste bespuiting om het gewas stil te zetten heeft het de voorkeur om loof te trekken. Op de tweede plaats staat loofklappen en als derde doorgaan met volvelds spuiten. Volvelds spuiten kan als voordeel hebben dat de grond niet om de drie meter vastgereden wordt en risico op water tussen de ruggen vermeden wordt. Op zich werkt loofklappen natuurlijk sneller dan alleen volvelds spuiten. Door het loofklappen te combineren met een bespuiting met Spotlight met de Loof-Does werd een volvelds bespuiting bespaard.

Conclusies en advies

1 Alleen volvelds

  • Eerder beginnen met loofdoding.
  • Start met Quickdown of Spotlight Plus.
  • Pas het spuitvolume aan op de omstandigheden. Bij een lage RV en een snelle verdamping van de spuitdruppeltjes is een volume nodig van minimaal 400 l/ha.
  • Zorg voor een goede opname, in een regenachtige bewolkte periode kunnen pootaardappelen eventueel ’s avonds gespoten worden. Dankzij de lange periode van daglicht in de zomer zal de werking goed zijn.
  • Eventueel kan een vierde bespuiting uitgevoerd worden met Affinity Plus.

2 Mechanische technieken

Na een bespuiting om het gewas stil te zetten:
1. Looftrekken
2. Loofklappen in combinatie met of gevolgd door een of twee bespuitingen
Met de combinatie loofklappen met Loof-Does werd een goed resultaat behaald. Het lage spuitvolume is ook bij een lage RV geen bezwaar. Onder gunstige omstandigheden kan de dosering Spotlight Plus of Quickdown 25 à 50% verlaagd worden.

3 Maar ook

  • Voorkiemen voor vlotte start
  • Stikstof wat beperken

Velddag pootaardappelen

Op de velddag pootaardappelen op 8 juli te Swifterbant zullen de onderzoeksresultaten verder toegelicht worden en kunt u in discussie gaan met een adviseur van Delphy. Aanmelden (i.v.m. corona): https://delphy.nl/microsite/pootaardappelvelddag-2021/ (vervangen door tiny-url)

Publicatie

De volledige onderzoeksresultaten zijn terug te vinden in het rapport, zie https://ap.lc/bDgpX en in het dossier over het Actieplan Plantgezondheid op de website van BO Akkerbouw, https://ap.lc/QuDHz
Hierin is een uitgebreid praktijkadvies 2021 opgenomen. De belangrijkste resultaten voor pootaardappelen zijn terug te vinden in een flyer https://ap.lc/2m7QW of https://ap.lc/Wfefw.

 

 

 

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.