6 oktober 2020

Open dag Delphy Onderzoekskwekerij Boomteelt & Vaste Plantenteelt

Delphy organiseerde traditiegetrouw op de laatste vrijdag van september weer haar open dag Onderzoek Boomteelt & Vaste Plantenteelt. Dit keer coronaproof en op haar nieuwe locatie aan de Dijkgraafweg 32 in Hazerswoude.

Verspreid over de gehele dag waren er verschillende tijdsblokken waarin kwekers, die zich hadden aangemeld, in kleine groepen van max. 5 mensen werden rondgeleid en verschillende onderzoeken en demonstaties konden bekijken.

Zo was er aandacht voor bemestingsproeven, de toepassing van verschillende vormen van compost (mulchen en doorwerken) in de vollegrond in het kader van het Interregproject Soilcom, onkruidbestrijding in Tagetes, gewasbeschermingsproeven (bijvoorbeeld meeldauw) en onderwerpen rondom water vanuit het project Boomkwekers Weten van Water.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.