10 augustus 2019

Open dag Delphy Akkerbouwonderzoek 12 september

Jaarlijks organiseren wij in de zomer een open dag. Deze is voor iedereen toegankelijk!

Onderzoekslocatie nabij Weerdinge

Met de nieuwe onderzoekslocatie nabij Weerdinge wil Delphy akkerbouw noordoost kennis ontwikkelen en delen om het rendement van de akkerbouw verder te optimaliseren. Er wordt onderzoek gedaan die heel erg dicht bij de praktijk ligt en die direct bruikbaar moet zijn voor de akkerbouwer. Op 12 september is er aandacht voor de thema’s:
* Verhoging van de opbrengst en rendabiliteit in diverse akkerbouwgewassen als aardappelen en bieten;
* Onderzoeken nieuwe technieken en teeltwijzen;
* Demonstratie spuittechnieken in de praktijk, in relatie tot nieuwe eisen;
* Aardappelrassendemo;
* Ontwikkelen van nieuwe duurzame teeltmethodes;
* Rondleidingen langs objecten en demo’s, toegelicht door Delphy consultants en vertegenwoordigers van betrokken bedrijven;
* Informatiemarkt met betrokken bedrijven vanuit de objecten en uit de sector.

Bekijk op de website welke bedrijven er deze dag aanwezig zijn.

Datum          : Donderdag 12 september
Locatie         : t.o. Dikbosstraat 44, Emmen (tussen Weerdinge en Valthe)
Programma : 13.00 – 18.00 uur
De eerste rondleiding start om 13.30 uur. De laatste rondleiding is om 15.30 uur.
Eind augustus ontvangt u de uitnodiging bij de opendag special van vakblad ‘v/d Grond’

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.