28 juli 2022

Op weg naar een duurzamere peenteelt! Landelijke Dag B-peen 5 oktober 2022 Dronten

Op de Delphy Dag B-peen 2022 worden verschillende innovaties besproken gericht op bemesting, gewasbescherming, emissie, rassenkeuze en spuittechniek. Deze dag staat daarmee in het teken van verdere verbetering van de teelt met het oog op kwaliteit en milieu. De Dag B-peen is vrij te bezoeken tussen 12.00 en 17.00 uur. Kort na opening starten de rondleidingen over het proefveld waar de adviseurs van Delphy de objecten toelichten. De informatiemarkt is de hele middag te bezoeken.

Op het proefveld liggen in ieder geval de volgende objecten in de thema’s Bemesting, Afspoeling, Zaaitechniek en Rassen:

Onderwerpen:
  • Alternatieve aanpak van echte meeldauw m.b.v. IPM-strategieën;
  • Kalium- en stikstofbemesting met verschillende producten en hoeveelheden;
  • Maatregelen om perceelsemissie te verminderen;
  • Rassenvergelijking peen;
  • Spuittechniek; in beeld brengen spuitbeeld praktijksystemen;
  • Toepassing stikstofbindende bacterie;
  • informatiemarkt
Nieuwe locatie

Dit jaar is de Dag B-peen op het proefveld bij Aeres Farms, Wisentweg 13C in Dronten.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.