5 mei 2017

Op Delphy Improvement Centre start het onderzoek “Gecontroleerde watergift in potplanten: De sensor centraal”

Het moment en hoeveelheid watergift in potplanten is van essentieel belang voor het slagen van de teelt. Vaak wordt het moment van watergeven in grote mate bepaald door gevoel en ervaring.

Innovatieve technische mogelijkheden bieden de mogelijkheid om dit te optimaliseren. Dit kan worden bereikt door een inschatting van de waterbehoefte (verdamping) van het gewas op basis van de omgevingsfactoren en de ontwikkeling va het gewas, waarbij instraling de meest dominante factor is voor verdamping. Deze gegevens moeten gecombineerd worden met informatie over de daadwerkelijke vochthuishouding van het substraat.

Binnen deze proef is een draadloos sensornetwerk aangelegd dat gericht is om op basis van objectieve waardes de watergift te kunnen sturen door o.a. het vochtgehalte in de pot te meten De huidige ontwikkelingen op het gebied van sensoren en draadloze netwerken maken het mogelijk het vochtgehalte van het substraat continue te monitoren op verschillende posities in de kas. Dit sensornetwerk moet zorgen dat kritische condities met betrekking tot de beschikbaarheid van water worden voorkomen.

Dit project heeft als doel het realiseren van optimalisatie van de watergift in potplanten cultures, waarbij toepassing van sensoren centraal staat.

Dit project wordt uitgevoerd op het Delphy Improvement Centre in samenwerking met de partners:

  • Horticoop (Lentse Potgrond & Slingerland Potgrond)
  • Wireless Value
  • RHP
  • Delphy Team Potplanten
  • Kwekerij Esperit (Jan van Geest),
  • Kwekerij Fikona,
  • Kwekerij Loek Jansen.

Noot voor de redactie: Voor vragen kunt u contact opnemen met

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.