14 mei 2021

Op 8 juli vindt de Delphy Pootaardappel Velddag plaats in Swifterbant

Delphy en vakblad ‘v/d Grond’ organiseren al enkele jaren de Pootaardappelvelddag. Deze dag vindt in 2021 weer plaats op een perceel op het bedrijf van Tiddo Groen aan de Beverweg in Swifterbant, (bij de organisatie van deze dag wordt de regelgeving rondom Corona gevolgd).

Aandacht voor kwaliteit, emissie en vocht

In het onderzoek en de demonstraties staat de kwaliteit van pootgoed centraal. Ook wordt aandacht besteed aan emissie en de vochtproblematiek. Aspecten die bij de kwaliteit van pootgoed aan de orde komen zijn:

  • Het effect van borium in het voorafgaande teeltjaar
  • Het effect van loofdoodsnelheid en de bewaring in het voorafgaande teeltjaar
  • De virusaantasting in de nateelt na diverse bestrijdingsstrategieën
  • Wanneer moet je bij een langzamere loofdoding starten om een optimale maatsortering te oogsten
  • Kan met dripirrigatie een hoger knolaantal gerealiseerd worden

Aspecten die onderzocht worden voor een betere vochtvoorziening zijn naast de al genoemde dripirrigatie de toepassing van Zeba om de vochtvoorziening te reguleren

Emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen moet steeds meer beperkt worden. In een uitgebreide proef wordt gekeken of de dosering van organische mest gehalveerd kan worden door deze toe te passen op de plaats waar de aardappelrug komt. Verder worden diverse maatregelen getroffen om het afspoelen tegen te gaan. In totaal worden 7 methoden vergeleken met de standaardpraktijk.

In de proeven en demonstraties werkt Delphy samen met o.a. BO akkerbouw, Provincie Flevoland / Actieplan Bodem en Water, CLM, Broere beregening (is nog niet rond), ICL en UPL.

Tijdens de pootaardappelvelddag worden de eerste resultaten van de proeven in de praktijk getoond. In rondleidingen worden alle objecten toegelicht en is er alle ruimte om vragen te stellen en in discussie met elkaar te gaan. Tevens is er een bedrijvenmarkt.

Meer informatie over de verschillende demo’s en rondleidingen is te lezen in de speciale uitgave van het vakblad ‘v/d Grond’ Pootaardappel die alle pootgoedtelers in Nederland eind juni zullen ontvangen. Heeft u deze niet ontvangen, vraag dan op de PA velddag bij de stand van ‘v/d Grond’ uw exemplaar.

 

Meer informatie is te lezen op de evenementenpagina

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.