10 oktober 2023

Ook tweede Digitaliserings Event groot succes

Het tweede Digitaliserings Event, met als thema  ‘Grip op de winter met Digitalisering’, gehouden op woensdag 4 oktober in Gameren, was een groot succes.

Ruim 80 aanwezigen werden welkom geheten door Robert Solleveld van Glastuinbouw Nederland. Hierna was het de beurt aan Klaas van Egmond van Delphy. Hij ging dieper in op het thema van de middag; hoe krijg je met digitalisering meer grip op je teelt in de winter. Voor elke ondernemer is het van belang om grip te hebben op de verschillende processen in je bedrijf. Voor de glastuinbouw geldt dat ‘grip op de plant’ mínstens zo belangrijk is als bijvoorbeeld de ‘grip op je financiën’. Maar hoe krijgen we nu grip op de plant en hoe kan ‘groene digitalisering’ je daarbij helpen? Daarnaast speelt een stukje cyberweerbaarheid ook een belangrijke rol. Van Egmond: “Durf hierbij ook eens kritisch naar je eigen bedrijf te kijken.”

 

Het hele artikel is te lezen op de website www.groenedigitalisering.nl

Delphy is vanuit Delphy Digital en Improvement Centre betrokken bij het project ‘Versnellen Groene Digitalisering Glastuinbouw’. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie. Mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19 pandemie. De samenwerkende partners in dit project zijn: Zentoo, Delphy, Greenport West-Holland, Glastuinbouw Nederland, Inholland, Priva en Delphy Improvement Centre.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.