18 oktober 2022

Oogst 2e Praktijkdag digitaal beschikbaar

WUR Open Teelten en Delphy organiseerden op 20 september 2022 een Praktijkdag op proefbedrijf Vredepeel, met als centraal thema ‘Bodem en Nutriënten Kringlopen’. Onder de vlag  ‘van onderzoek naar praktijk’, werden resultaten besproken van praktijkdemo’s uit het project Leve(n)de Bodem Brabant naast die van een brede selectie van lopende onderzoeksprogramma’s van derden. Het volledige programma en de presentaties zijn sinds vorige week beschikbaar op www.levendebodem.nl.

Tijdens de dag kwam een breed scala aan onderwerpen aan bod, zoals de eerste resultaten van de aangelegde demovelden bij telers waarin diverse innovatieve maatregelen werden toegepast in de praktijk. Momenteel staat ook de toepassing van Bokashi sterk in de belangstelling, waar onderzoeker Gerard Korthals dieper op inging. Deze onderwerpen sluiten aan bij een breder kader waarin we meer richting kringlooplandbouw moeten. In de presentatie van Oscar Schouwmans onder de titel: ‘Evaluatiekader Organische meststoffen’ werden een aantal meetmethoden besproken, die op een eenvoudige wijze de verschillende kwaliteiten organische (rest)stromen vrij goed kunnen beschrijven. Aansluitend op deze inleiding gaf Milan Franssen een perspectief van nieuwe meetmethoden, die meer inzicht kunnen verschaffen in de werking van stabiele organische stoffracties in de bodem. Momenteel zijn er al diverse eenvoudige tools beschikbaar, die inzicht geven in organische stofbalansen, onder andere ontwikkeld in het project ‘Beter Bodembeheer’, een mooi instrument om te sturen op organische stof management voor een ondernemer. Op de proefvelden van Vredepeel worden al vele jaren in het Systeemonderzoek de effecten van organische stof bemesting op de voet gevolgd. Naast deze onderwerpen kwamen presentaties over ziektewerendheid van organische stof aan de orde zoals toepassingen van bermmaaisel en compost. Al met al was het een zeer geslaagde bijeenkomst waar veel kennis kon worden uitgewisseld tussen praktijk en onderzoek.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.