15 juli 2022

Online etalage met leveranciers groene digitalisering

Hoe kan digitalisering telers helpen het teeltproces te optimaliseren, hun positie in de keten te versterken en het management te verbeteren? Dat wordt onderzocht in het project ‘Versnellen Groene Digitalisering Glastuinbouw’.  Leveranciers van digitale producten en diensten kunnen zich melden voor de ‘etalage’ op de website www.groenedigitalisering.nl.

Het project ‘Versnellen Groene Digitalisering Glastuinbouw’ bestaat uit enkele onderdelen. Eén daarvan is Demonstratie & Bewustwording. Zo worden digitale innovaties gedemonstreerd in een semi-praktijkomgeving (het Delphy Improvement Centre) en komen er kennisbijeenkomsten voor groepen ondernemers, teeltmanagers en studenten. Daarnaast komt er een onafhankelijke website met onder meer nieuws, projecten en een ‘etalage’.

Aanmelden voor etalage

De etalage op de website www.groenedigitalisering.nl zal bestaan uit een selectie van aanbieders van groene digitalisering. Doel is dat telers zich kunnen oriënteren op aanbieders en op beschikbare digitale innovaties.

Toeleveranciers met producten of diensten op het gebied van groene digitalisering kunnen zich aanmelden. Uit de aanmeldingen zal een selectie worden gemaakt. Deze selectie zal over enkele weken zichtbaar zijn op de nieuwe website.

Heeft u hiervoor belangstelling, vul dan, liefst voor 1 augustus, het aanmeldformulier in op de homepage van de website www.groenedigitalisering.nl

 

Over het project

Het project “Versnellen Groene Digitalisering Glastuinbouw” wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie, door Kansen voor West en door een bijdrage van de Provincie Zuid Holland, en wordt mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19-pandemie. Kansen voor West is een Europees, economisch stimuleringsprogramma voor het bevorderen van de concurrentiekracht in West Nederland. Het is het programma voor en door de vier Randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grootste steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht).

Partners in het project “Versnellen groene digitalisering glastuinbouw” zijn Zentoo, Delphy Improvement Centre, Glastuinbouw Nederland, Hogeschool Inholland, Priva, Greenport West-Holland en Delphy.

 

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.