23 september 2021

Onderzoek naar toepassing variabele LED belichting in aardbei

Delphy Innovative Soft Fruit Cente (ISFC) vormt een brug tussen onderzoek, innovatie en de praktijk. Hiermee fungeert Delphy ISFC als een broedplaats voor kennis en innovatie en tevens als de ‘huiskamer’ van de internationale zachtfruit sector. Op internationale schaal brengen we kennisontwikkeling en kennisverspreiding op unieke wijze samen. Deze week start de eerste belichtingsproef op het Delphy ISFC. In deze proef wordt er gewerkt met een variabel LED spectrum gedurende de dag. Hierdoor niet alleen de energie aanmaak van de plant beïnvloedt, maar ook de plantreactie.

Principe vertalen naar praktijktoepassing
Het basisprincipe van deze proef is afgelopen jaar in klimaatcellen beproefd door Plant Lighting. Door het variëren van het spectrum gedurende de dag ervaart de plant dit niet als lange dag, wat stuurmogelijkheden biedt op gebied van plantfysiologie en plantopbouw.

Sonsation, beide velden 18 uur belicht enkel verschil in spectrum en timing (Bron: Plant Lighting)

Op het Delphy ISFC wordt de volgende stap genomen; de vertaling van het principe naar een teeltconcept. In week 38 worden diverse junidragende rassen in de belichte afdeling geplant. Het doel is om 5 december te starten met oogsten en de productie door te trekken tot juni. In het te beproeven teeltconcept is deze periode opgedeeld in fasen, waarbij er in iedere fase anders gewerkt wordt met belichting, zowel spectrum als day light integral (DLI) en de klimaatsturing. Hiermee werken we aan innovatieve teeltconcepten, voor en door de praktijk, om hoger efficiëntie en productie te behalen.

Partners in dit project zijn: Signify, NIAB-EMR, Fresh Forward Breeding, Flevo Berry en Plant Sciences Europe. Belangrijke aandrijver voor dit project zijn de Delphy ISFC Innovatiepartners.

Informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met Bart Jongenelen, +31 (0)6 53 15 14 12; b.jongenelen@delphy.nl.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.