8 december 2021

Onderzoek naar LED-belichting in boomteelt en vasteplantenteelt met hightech belichtingsfaciliteiten

Delphy voert met hightech belichtingsfaciliteiten onderzoek uit voor boomtelers

Onderzoek naar LED-belichting

Op de onderzoekskwekerij boomteelt en vasteplantenteelt in Hazerswoude is een kasafdeling ingericht met LED-verlichting in een hoog en een laag lichtniveau. Het lichtspectrum is gekozen op basis van kennis en ervaring in de glastuinbouw.

Wat zijn de voordelen van LED-belichting?

Om inzicht in de voordelen te krijgen is deze onderzoeksafdeling ingericht. De aanname is dat telen onder LED kan bijdragen aan

 • Een andere bloeiwijze
 • Teeltversnelling, eerder uitleveren van planten
 • Groeiregulatie
 • Compact telen zonder chemische remming
 • Beter resultaat in perioden met minder licht
 • Eerdere beworteling en weerbaarder gewas

Neveneffecten

 • energiebesparing (minder transport)
 • tijdsbesparing (gelijktijdige bloei)
 • minder reizen naar buitenlandse vestigingen
 • hogere productie: verlenging teeltseizoen
 • kwaliteit: compacte planten

Een proef aanvragen Delphy biedt telers een laagdrempelige mogelijkheid aan om een proef op te zetten. Wilt u investeren* in belichting? Laat dan oriënterend onderzoek uitvoeren. Er is overleg over het gewas (u brengt uw eigen planten in), het aantal, de tijdsduur, de contactmomenten. De eindconclusie wordt door onderzoekers en teler samen opgesteld.

*Uw investering is afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden. We spreken de aanpak graag met u door.

 

Contact

Jeroen van der Meij, Projectleider onderzoek boomteelt
M 06 51 33 53 80
E j.vandermeij@delphy.nl

Johan van den Broek, Adviseur Sierteelt, Coniferen en Vaste Planten
M 06 10 92 50 26
E j.vandenbroek@delphy.nl

 

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.