3 maart 2021

Onderzoek naar doorontwikkeling Horti Science Park (Z-H)

Het Horti Science Park gevestigd in Lansingerland, met Delphy en Wageningen UR als gezichtsbepalende organisaties heeft zich de afgelopen jaren al op de kaart gezet maar heeft nog veel potentie. Dit vraagt om een doorontwikkeling. Om inzicht te krijgen in de kansen bij deze doorontwikkeling is Twynstra Gudde gevraagd om voor de zomer van 2021 een businessplan op te leveren. Doel van het onderzoek is om het unieke en onderscheidende karakter van het Horti Science Park, te onderzoeken en te versterken. De metropoolregio (MRDH), Innovation Quarter, WUR en de gemeente Lansingerland financieren de verkenning. 

Een sterk kennisnetwerk voor de (glas)tuinbouw
Lansingerland, een innovatieve gemeente van wereldformaat, voedt en kleurt de wereld en daar zijn we trots op! Het glastuinbouwcluster draagt substantieel bij aan het oplossen van het wereldvoedselvraagstuk; meer groenten, fruit en planten met behulp van minder grondstoffen en water. In onze gemeente hebben zich koplopers in de glastuinbouw en de WUR gevestigd met een voorbeeldfunctie voor de wereld. Maar bovenal vervult Lansingerland een unieke rol in de Greenport West-Holland, het uitgestrekte tuinbouwgebied van Westland tot Waddinxveen. Het Greenportcluster in de provincie Zuid-Holland is namelijk het meest innovatieve glastuinbouwcluster ter wereld voor kennis & innovatie gericht op de ontwikkeling van voeding en gezondheid. 

Ambitie Horti Science Park
Doel van de doorontwikkeling is om het Horti Science Park te laten excelleren als internationale hotspot voor fundamentele en toegepaste innovatie in de Greenport. Door gezamenlijk met innovatieve partners uit de glastuinbouw te investeren in deze doorontwikkeling ontstaat een nog krachtiger ecosysteem. Ondernemers, onderwijsinstellingen, onderzoekers en overheden vormen dit effectieve ecosysteem waarin mensen doelgericht samenwerken aan versterking van de economie en aan maatschappelijke opgaven.  

Samenwerken aan kennis en innovatie
Dit onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met en betrokkenheid van: Wageningen University & Research, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Innovation Quarter, Provincie Zuid-Holland, Koppert Biological Systems, Anthura, Bayer, Delphy, Glastuinbouw Nederland, Greenport West-Holland, Hogeschool InHolland, Ovata, Royal Lemkes, Bunnik Plants, Tuinbouw Jongeren Oostland, Plantise, Wayland, Horticoop, Codema Systems Group en Lentiz MBO Oostland.   

Meer informatie vindt u in de korte promofilm.  

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.