19 april 2016

Noordelijke Proefboerderijen en Delphy bundelen kennis en netwerken

Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) en Delphy hebben besloten hun krachten in het Noorden te bundelen. Beide organisaties zijn actief in de noordelijke akkerbouw en zien de meerwaarde van een praktische samenwerking.

Binnen de Noordelijke akkerbouw leven veel praktische vragen rondom teelten. Van oudsher werkten SPNA en Delphy op projectniveau al veel samen. De samenwerking willen ze een impuls geven. Dit heeft onder ander al geresulteerd in het opzetten van de Graanacademie Groningen en het opzetten van een noordelijke tak van het landelijke Uien kenniscentrum. Daarnaast hebben we onze krachten gebundeld op het terrein van de biologische landbouw; o.a. door het inrichten van een demonstratieveld bioconserven. De initiatieven kenmerken zich doordat ze praktisch zijn opgezet en nauw aansluiten bij de wensen en behoeften van de ondernemers. Door het bundelen van netwerken en kennis krijgen dit soort initiatieven meer impact en kwaliteit.

SPNA beschikt over een tweetal goede onderzoekslocaties in de provincie Groningen en Friesland, met daar omheen een betrokken netwerk van akkerbouwers. Vanuit proefboerderij Kollumerwaard (lichte jonge kleigrond) wordt de akkerbouw in de Friese kuststrook en het Groningse Hogeland bediend. De proefboerderij Ebelsheerd (zware kleigrond) ligt midden in het Oldambt.

Door de sterke punten van beide organisaties te combineren ontstaat er een nog betere basis voor praktijkgericht onderzoek en projecten. Beide partijen hebben de ambitie om de akkerbouwsector blijvend te versterken en te vernieuwen.

Bekijk de video!

U kunt hieronder de video bekijken die is opgenomen Proefbedrijf Kollumerwaard van SPNA. Tijdens de open dag in juli 2016 presenteerde SPNA verschillende teelten voor deze markt. Agrio filmde op Kollumerwaard. Vanaf 2.25 min. licht Christoffel den Herder (Delphy) het proefveld biologische industriegroenten en conserven toe.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.