3 november 2020

Nieuwe proeven op de Proeftuin Delphy Bloembollen

Delphy team Bloembollen houdt zich bezig met het beantwoorden van vragen afkomstig uit de praktijk. Deze vragen worden beantwoord aan de hand van onderzoek bij de teler zelf en op de eigen proeftuin in Lisse. Wij brengen u hierbij op de hoogte van de recente activiteiten op de proeftuin.

Afgelopen zomer heeft op de proeftuin in Lisse voor het derde jaar op rij in het gewas dahlia een onderzoek gelegen waarin verschillende biostimulanten zijn toegepast. Hierbij wordt gekeken naar de groei van het gewas en de uiteindelijke opbrengst van de knollen. Tevens wordt de mate van aantasting door bladvlekken gescoord. Tulpenkwekers zijn ook in toenemende mate geïnteresseerd in biologische producten. Om deze reden start Delphy team Bloembollen in het najaar 2020 voor het eerste jaar met een biostimulanten-onderzoek in het gewas tulp.

Afgelopen jaren is er door Delphy praktijkonderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het heetstoken van o.a. narcis. In oktober 2020 zijn op de proeftuin wederom narcissenbollen geplant die een heetstookbehandeling hebben ondergaan. In het voorjaar van 2021 zullen de bollen worden gecontroleerd op ziekten en zal de opbrengst en kwaliteit van de bollen worden bepaald. De verwachting is dat er in 2021 een heetstookprotocol narcis klaar is voor gebruik op het bedrijf.

Een opkomend probleem vanuit de praktijk is de toenemende virusdruk in werkbollen bestemd voor de vermeerdering van hyacinten. De huidige bestrijdingsmethoden zijn niet altijd meer voldoende. Op de proeftuin wordt dit plantseizoen onderzoek gedaan naar behandeling met biologische olie in werkbollen hyacint. Het effect op de opbrengst zal voor meerdere cultivars worden bekeken.

Tot slot zijn er hyacinten en tulpen geplant op gecomposteerde bollenafval om aan te tonen dat deze compost ziektevrij is en dus geschikt is om over bloembollenland te strooien. De resultaten zullen na afloop met de sector worden gedeeld.

In het voorjaar 2021 zullen de proefvelden met tulp, narcis en hyacint te bekijken zijn tijdens een open dag in april, mits de maatregelen van dat moment het toelaten.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.