9 februari 2018

Nieuw project Biodivers Fruittelen gestart

Veel agrarische bedrijven zoeken naar mogelijkheden om de fruitteelt milieuvriendelijker te maken, met maximale inzet van  natuurlijke vijanden tegen ziekten en plagen. Toch zijn de meeste boomgaarden nog niet ingericht op het huisvesten van bijen, zweefvliegen of andere wilde bestuivers, terwijl deze onmisbaar zijn voor de vruchtzetting. Daarom is het project Biovers Fruittelen van start gegaan onder leiding van Delphy en het Louis Bolk Instituut. Het doel is dat fruittelers leren werken met de BIJenBLOEM-methode, een innovatieve strategie die opgenomen is in de lijst van initiatieven van de Nationale Bijenstrategie.

Nationale Bijenstrategie ondertekend
Op 22 januari 2018 hebben 43 partijen de Nationale Bijenstrategie ondertekend. Deze organisaties geven daarmee aan dat de achteruitgang van bijen en bestuivers moet stoppen. Directeur Jan Willem Erisman ondertekende namens het Louis Bolk Instituut. De Nationale Bijenstrategie heeft een lijst met initiatieven opgesteld, die bijdragen aan een bijvriendelijker Nederland. Ook de BIJenBLOEM-methode is opgenomen in deze lijst. In het project Biodivers Fruit telen ontwikkelen de deelnemers de BIJenBLOEM-methode verder voor wilde bestuivers en tot een ’Spinnenweb voor natuurlijke vijanden’.

Aanpak op meerdere niveaus
Om echt iets te betekenen voor nuttige insecten is het nodig om op meerdere niveaus maatregelen te treffen. De BIJenBLOEM en het Spinnenweb voor natuurlijke vijanden bieden hiervoor handvatten. De telers beoordelen aan de hand van verschillende factoren de aantrekkelijkheid van hun bedrijf voor  nuttige insecten. Daarbij kijken ze ook naar de directe omgeving van het bedrijf en de mogelijkheden die daar liggen. Op basis daarvan verbeteren zij hun bedrijf om het geschikter te maken voor nuttige insecten. Kennis over de aanwezige insecten is daarbij nodig om de juiste maatregelen te nemen. Het doel is om telers intrinsiek te motiveren om op hun bedrijf meer rekening te houden met bloeiende elementen, nestgelegenheid en milieueffecten van gewasbeschermingsmiddelen.

Startbijeenkomst
Tijdens de startbijeenkomst op 1 februari 2018 is er met een groep biologische en gangbare fruittelers een plan van aanpak gemaakt. In een mini-workshop kwamen de bottlenecks in bestuiving en de belangrijkste plagen op de verschillende bedrijven aan de orde. Dit jaar vindt een inventarisatie van de aanwezige bestuivers, natuurlijke vijanden en plagen plaats. In het tweede en derde jaar worden experimenten op de bedrijven aangelegd om de bestuiving en natuurlijke plaagbeheersing te verbeteren.

Aanmelden
Wilt u op de hoogte blijven van dit project? Meldt u zich dan aan bij Willemijn Cuijpers van het Louis Bolk Instituut.

Financiering
Het project Biodivers Fruittelen loopt van 2018 tot 2021, wordt uitgevoerd door Delphy en het Louis Bolk Instituut en wordt gefinancierd door de Provincie Limburg met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO):  Europa investeert in zijn platteland.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.