13 december 2019

Nieuw Delphy Onderzoekskwekerij Boomteelt en Vaste Plantenteelt

Delphy heeft sinds december 2019 een nieuwe Onderzoekskwekerij Boomteelt en Vaste Plantenteelt. Hiervoor is begin 2018 een perceel aan de Dijkgraafweg in Hazerswoude-Dorp gekocht waar kasruimte is gebouwd, nieuwe containervelden zijn aangelegd en proefvelden voor de vollegrond. Het time-laps-filmpje hieronder geeft een beeld van de ontwikkelingen op het perceel.

De nieuwe Onderzoekskwekerij sluit nauw aan bij de moderne boomkwekerij. Er zijn aparte kasafdelingen beschikbaar die apart geregeld kunnen worden qua klimaat. Er wordt gewerkt met meerdere kleine mestbakken en verschillende bassins waardoor sturing van de bemesting beter mogelijk is. Zo hopen wij u nog beter van dienst te kunnen zijn.

Klik hier voor meer informatie over de Onderzoekskwekerij en de werkwijze.

 

 

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.