23 maart 2017

Nieuw: Cursus Houtig Kleinfruit (blauwe bes, rode bes, braam, framboos)

Delphy organiseert binnenkort een cursus houtig kleinfruit (braam, framboos, rode bes en blauwe bes), bestemd voor ervaren én startende telers en voor medewerkers van kleinfruitbedrijven. Ervaren teeltspecialisten van Delphy geven de cursus.

Waar en wanneer

  • Vrijdag 28 april: rode bes, regio Wageningen/Betuwe
  • Vrijdag 12 mei: braam, framboos substraatteelt, regio Brabant
  • Vrijdag 19 mei: blauwe bes, regio Horst

Inhoud van de cursus

De cursus heeft een brede opzet. Alle facetten van de teelt van HKF en blauwe bes komen aan bod. Naast theoriedagdelen is ook de praktijk onderdeel van de cursus.

  • Algemene teelt: Teeltopzet, bedrijfseconomie, teeltsystemen, rassenkeuze, bestuiving, teeltbescherming (overkappingen), opkweek, klimaat.
  • Bodem & bemesting: Bodem, substraten, bemesting, wet- en regelgeving, watergift, fertigatie, analyses en bladbemesting.
  • Gewasbescherming: Spuittechnieken, ziekten en plagen, onkruidbestrijding, chemische en biologische gewasbescherming, voorkoming (zichtbaar) residu en het voorkomen van resistentievorming.
  • Praktijk: Bezoek praktijkbedrijven.
  • Blauwe Bes: Teelt in de grond en op substraat, rassen, gewasbescherming, snoei, bemesting.

Kosten

NFO-leden Niet-NFO-leden
Cursus Houtig Kleinfruit (2 dagen) € 550,00 € 650,00
extra cursus Blauwe bes (1 dag) € 250,00 € 350,00

 

Bedragen zijn vrijgesteld van BTW, inclusief consumpties, cursusmap en certificaat. De cursus komt voor medewerkers in aanmerking voor Collandsubsidie (75%).

Meer weten of inschrijven?

Delphy
Gondy Heijerman
E g.heijerman@delphy.nl
M 06 82 92 28 05

NFO
Marielle Mulder
E MMulder@nfofruit.nl
M 06 57 64 34 58

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.